NYHETER

Smartgridkonferansen 2019

Dato:
10 September - 11 September, 2019
Plats:
Clarion Hotel The HUB, Oslo

AMS er rullet ut og data strømmer inn - hvor smarte er vi, og hvor smarte kan vi bli?

Nasjonalt mål er å redusere klimagassutslipp med over 40% innen 2030 sammenliknet med dagens nivå. Våre unike fornybarressurser som vann- og vindkraft gir et godt utgangspunkt for omstilling til lavutslippssamfunnet. Omleggingen er allerede igang og vil skyte fart i årene fremover. 

Les mer og med deg på her

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden