Venter på internasjonal standard for ladepunkter
- I løpet av 2010 vil det være 2 700 ladepunkter for elbil i Norge, men de kan ikke tilby hurtiglading. Dette er ingen grunn til å sette seg ned og vente til en standard for hurtigladere kommer, sier prosjektleder Ole Henrik Hannisdahl i Grønn Bil.
tirsdag 8 juni 2010

- Ingen grunn til å vente med å klargjøre for hurtiglading, sier Ole Henrik Hannisdahl i Grønn Bil. Foto: Grønn Bil
- Med så relativt mange punkter, er den ønskede grunnstammen på plass. Disse er førstegenerasjons ladepunkter, med relativ lav effekt. Inntil det kommer en internasjonal standard, gir det lite mening å bygge infrastruktur med effekt på mer enn 16 A i stor skala.

- Selv om denne utviklingen ikke kan komme skikkelig i gang, og heller ikke gi lenger kjørelengde uten høyere effekt på ladepunktene, betyr ikke det at vi trenger å sitte med hendene i fanget. Eksisterende ladepunkter kan oppdateres. Mange av disse er allerede forberedt for hurtiglading ved at det er gravd ned overdimensjonerte trekkrør og kabler. Samtidig er det viktig å finne egnede steder for slike punkter, inngå avtaler med grunneiere og gjøre unna gravearbeider og legge kabler.

- Det bør være interessant for mange grunneiere å satse på slike ladepunkt. Dette gjelder spesielt bensinstasjoner og andre servicetilbydere langs veiene. De lever i stor grad av salg av andre varer enn bensin. Ladepunkter for elbil åpner for ytterligere mersalg.

- En annen utfordring er å finne ut av hvordan en slik utbygging og oppgradering kan finansieres. Det er viktig å få en finansieringsmodell på plass så raskt som mulig.

 
Del - Facebook
-

NY JOBB

Elis Elektro A/S, Lindeberg, 1067
april