Faglærer innen Elkraft

Firma:
Trønderlag Fylkeskommune
Nettside:
Fylke:
Trøndelag fylkeskommune
Sted:
Chr. Thams fagskole, 7332 Løkken Verk
Varighet:
100 % fast stilling
Søknadsfrist:
31.05.2020

Chr. Thams fagskole tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning med fordypninger på deltid innen tekniskefag, helsefag og landbruksfag.
Skolen har ca. 250 studenter og ca. 20 ansatte ved fagskolen.
Chr. Thams fagskole er samlokalisert med Meldal videregående skole, og blir en del av Trøndelag høyere yrkesfagskole fra 1.8.2020.

Vi har ledig inntil 100 % fast stilling som faglærer innen Elkraft.
Elkraft er et 3- årig deltidsstudium med felles 1.år, og påfølgende et 2.og 3. år der studentene deles inn i ulike fordypninger.

Tiltredelse etter nærmere avtale, men senest 01.08.2020.

Dersom du ønsker å være med på å utvikle fagskoleutdanning tilpasset dagens krav fra store og små institusjoner, i et godt arbeidsmiljø, kan dette være jobben for deg.

Kontaktperson:
Avdelingsleder Chr. Thams fagskole, Rune Wiggen, Tlf. 924 09 004

Rektor Anne Lise Kirkholt, Tlf. 976 17 039

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning av studenter innen elektrofag på fagskolenivå Nkr 5-2
 • Delta i lærerteam og pedagogisk utviklingsarbeid
 • Kontakt med fagfeltet i næringslivet 
 • Utvikling av studieplaner 

Kvalifikasjoner

Søkere må ha utdanning som bachelor/ingeniør eller sivilingeniør.
Vi ser gjerne at du har kompetanse innen, og erfaring fra ett eller flere følgende fagområder:

 • Elektrofagutdanning på bachelor/ ingeniørnivå, fortrinnsvis innen elkraft.
 • Erfaring som saksbehandler/elektroinstallatør
 • Kunnskap om prosjektering av elektriske installasjoner, kraftproduksjon/distribusjon og elektriske maskiner
 • Relevant erfaring fra næringsliv
 • Kompetanse innen teknologi og bærekraft
 • Kompetanse/utdanning innen Ekom
 • God IKT kompetanse
 • Pedagogisk utdanning (mulighet for ansettelse på vilkår dersom en mangler pedagogisk utdanning) 

Personlige egenskaper

 • Du må ha god ledelses - og gjennomføringsevne
 • Du må kunne arbeide strukturert og målrettet
 • Du må ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe tverrfaglig
 • Du er fleksibel, utviklings - og løsningsorientert
 • Du er fortrolig med webinar løsninger 

 

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr
Jobben innebærer faglige utfordringer i samspill med motiverte studenter. Du får gode utviklings-muligheter i et  godt fagmiljø med dyktige og kompetente kolleger.

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk samt pensjonsordninger i henhold til gjeldende regelverk.

Chr. Thams fagskole er samlokalisert med Meldal videregående skole på Løkken Verk i Orkland kommune.

Les hele annonsen her

Søk på stillingen her

 

Chr. Thams fagskole tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning med fordypninger på deltid innen tekniskefag, helsefag og landbruksfag. Skolen har ca. 250 studenter og ca. 20 ansatte ved fagskolen. Chr. Thams fagskole er samlokalisert med Meldal videregående skole, og blir en del av Trøndelag høyere yrkesfagskole fra 1.8.2020. For mer informasjon om skolen henvises det til vår hjemmeside http://www.thamsfagskole.no/ Vi har ledig inntil 100 % fast stilling som faglærer innen Elkraft.
Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden