NYHETER

Hovedstrøms-automat

MATERIELL ABB - Sikre strømforsyningen med selektiv hovedstrømsautomat S 750 DR
onsdag 7 juni 2017
Hovedstrømsautomat

S750 DR hovedstrømsautomat er en helt spenningsuavhengig selektiv automatsikring iht. DIN VDE 0641-21. Dette betyr at kontrollkretsen ikke er avhengig av tilført spenning for inn-/ utkobling og er dermed meget godt egnet i distribusjoner med krav om høy tilgjengelighet. Leveres for direkte montering på DIN-skinne.

 • Høy bryteevne - 25 kA uansett In
 • Sterkt strømbegrensende
 • Uovertruffen selektivitet
 • Perfekt som hovedstrømsautomat i målertavler og andre lignende hovedtavler
 • Kan fungere som lastskillebryter
 • Spenningsuavhengig funksjon
 • DIN-skinne montering
 • Posisjonsvisning for kontaktsett
 • RØD = PA, GRØNN = AV
 • Kan enkelt låses og forsegles
 • Kan betjenes av ikke sakkyndig personell


Formål
Hovedstrømsautmaten benyttes for å sikre strømforsyningen, ledninger og kabler mot overbelastning eller kortslutning over et stort temperaturområde. Den har spesielt høy selektivitet mot nedstrøms automat/jordfeilautomat og oppstrøms sikringer og sikrer en høy kontinuitet i strømforsyningen. S 750 DR vil ved kortslutning i underliggende krets sørge for å begrense strømmen til underliggende vern, slik at den kan ta jobben med å koble ut /isolere den delen av installasjonen med feil, samtidig som påvirkningen i resten av installasjonen blir minimal.

Bruksområder
S 750 DR egner seg som isolator/lastbryter i målertavler, i hovedfordelinger eller tavler som et selektivt gruppe- eller back-up vern, spesielt der det er høye krav til kontinuitet, f.eks. for installasjoner knyttet til “Safety Services“ (IEC 60346-5-56) og “medisinske installasjoner“ (NEK 400-7-710) etc. I tillegg brukes den som generelt hovedstrømsautomat ved bruk av E-karakteristikk og som selektivt hovedstrømsautomat i installasjoner med store startstrømmer ved bruk av K-karakteristikk.

Kan brukes i installasjoner med følgende krav:

 • Overspenningskategori I ... IV
 • Forurensningsgrad 1 ... 3
 • Isolering-/skillefunksjon i henhold til IEC 60364-5-53

Leverandør: ABB AS, Billingstad

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Eliadekampanje
ANNONSE
FSE kurs
ANNONSE
maikampanje