119 Enova-millioner til autonome fartøy

NYHETER Asko planlegger selvkjørende fartøy som skal frakte gods over Oslofjorden. Enova støtter prosjektet med 119 millioner kroner.
onsdag 11 september 2019
I fremtiden kan slike elektriske fartøy
krysse Oslofjorden med forbruksvarer.
 Illustrasjon: Naval Dynamics

To selvkjørende ro/ro-fartøy med en kapasitet på 16 semitrailere skal gå mellom Moss og Holmestrand og fortøyes automatisk i havn. Lasting og lossing skjer med elektriske terminaltraktorer, som etter hvert også vil bli ubemannede og autonome. Elektriske lastebiler vil frakte godset mellom havnene og varelagrene til Asko.

Transportkjeden vil kutte årlige utslipp med 5 000 tonn CO2 og spare veiene for rundt to millioner kjørte kilometer i året. Asko er i dialog med andre potensielle brukere av fartøyene, med mål om full utnyttelse av godskapasiteten begge veier.

Prosjektet er fortsatt i planleggingsfasen. Derfor er ikke endelig beslutning tatt. Forventet oppstart gitt investeringsbeslutning er i 2021, med mål om full drift i 2024.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden