NYHETER

30 nye Enova-millioner til ferger på Sunnmøre

NYHETER Møre og Romsdal fylkeskommune fortsetter elektrifiseringen av fergetrafikken.
mandag 12 februar 2018
Eidsdal fergekai i Møre og Romsdal .
Foto: Kai Bedringås, Møre og Romsdal
fylkeskommune

Nå står fergeforbindelser i indre Sunnmøre for tur. Her bidrar Enova med inntil 30 millioner kroner.

Støtten gjør at fylkeskommunen kan stille strengere miljøkrav blant annet når fergeforbindelsen Stranda–Liabygda og Eidsdal–Linge skal ut på anbud.

- Vi er svært fornøyde med Enova-tliskuddet. For å realisere gode miljøløsninger på fergedriften, er vi avhengige av gode støtteordninger. Dette reduserer merkostnaden fylkeskommunen får ved å stille strenge miljøkrav. Vi ser fra tidligere tildelinger fra Enova at vi oppnår store forbedringer for miljøet, sier samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Enova mener Norges verdensledende maritime næring har forutsetninger til å drive teknologiutviklingen fremover.

- For å få flere leverandører på banen og bygge dette markedet, er det viktig med tydelige signaler fra myndigheter og oppdragsgivere om at elektrifisering er veien fremover. Derfor er vi glade for at Møre og Romsdal fylkeskommune fortsetter sitt høye ambisjonsnivå, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

- Vi har gitt tilsagn om inntil 558 millioner kroner til elektrifisering av 28 fergeforbindelser i Møre og Romsdal, Hordaland og Sør-Trøndelag.

Blant forbindelsene som har fått støtte er to av fire i ”Indre Sunnmørspakken”, som starter i januar 2020.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19