NYHETER

Advokatforsikring for ­småbedriftene

NYHETER - Ressurskrevende tviste­saker kan knekke ryggen på små selskaper, fastslår William G. Bugge, leder for Advokat­forsikring bedrift i Help forsikring.
fredag 8 juni 2018
ADVOKATBISTAND. Nelfo har inngått en
avtale med Help forsikring om spesiali-
sert advokatbistand i tvistesaker for
medlemsbedrifter med færre enn 50 
ansatte

Småbedriftene i Nelfo kan nå sikre seg spesialisert advokatbistand i slike saker. Foreningen tilbyr en eksklusiv ­forsikring for medlemsbedrifter med færre enn 50 ansatte. Tilbudet er blitt til gjennom et samarbeid med Help forsikring.

- Medlemsbedriftene har selvfølgelig fortsatt tilgang på generell rådgivning fra advokatene i Nelfo. Utfordringen med mange slik saker er at de ikke blir løst med generell rådgivning, sier Bugge.

- For en forsikringspremie på 7 000 kroner pr. år kan bedriften få advokathjelp for inntil to millioner kroner pr. rettstvist. I løpet av ett år kan to tvister bli dekket. Det betyr en tilnærmet ubegrenset advokatbistand i en tvist. Forsikringen er spesielt aktuell for entrepriserett.

Dekker idømte saksomkostninger
- Forsikringen dekker bistand hele veien fra forliksrådet, og om nødvendig til høyesterett. Den dekker også prosess­risikoen, det vil si at om bedriften taper i retten, blir idømte saksomkostninger dekket. Nelfo-bedriftene får dermed spesialisert advokatbistand, som sparer dem for både tid og ressurser. Bedriften får også en sterk posisjon i forhandlinger, fordi motparten vet at du ikke bærer risikoen for å måtte dekke andres kostnader. På den måten løses mange saker før de kommer til rettssalen.

- Vi har bistått flere bedrifter som har havnet i konflikt med større og pengesterke entreprenører. De har vært villige til å komme bedriftene i møte, i stedet for å spekulere i at bedriften ikke vil forfølge kravet.

Best med løsning utenfor rettssalen
Bugge påpeker at elektrobedrifter ofte er underentreprenører.

- De kan komme i konflikt med både andre sideordnede entreprenører, total­entreprenør og byggherre. Småbedrifter har en sterk tradisjon for å inngå muntlige avtaler. De baserer seg i liten grad på papirdokumentasjon. Om det da skjærer seg, kan det bli konflikt om det meste. Det kan fort oppstå uenighet om hva som egentlig er avtalt, eksempelvis prisen på arbeidet. Ofte oppstår det spørsmål om hvilket arbeid som var inkludert i prisen. Da er en lang og kostbar tvist ofte et faktum. Konsekvensene av en uenighet kan eksempelvis være at store beløp blir holdt tilbake av totalentreprenøren eller byggherren. Det kan få stor betydning for en mindre bedrift.

Selv om Bugge understreker at det i de fleste tvistesaker bør kunne finnes en løsning utenfor domstolene, er det noen ganger ingen vei utenom retten.

- Help kjørte nylig en sak mot byggherren for en mindre rørleggerbedrift. Den var både i tingretten og lagmannsretten. Rørleggerbedriften vant frem med et krav på rundt 1,5 millioner kroner.

Tap-tap-situasjon
- Saker som går til rettsbehandling krever veldig mye tid og ressurser. En rettstvist gjør et stort innhogg i den daglige driften. Det bør unngås. Slike saker er alltid en tap-tap-situasjon. Tvister har stor likviditetsmessig betydning for bedriftene. Help forsikring har et eget advokatteam som håndterer slike saker. Vi skal bygge opp spesial­kompetanse på små elinstallatørbedrifter.

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden