Arendal først med allmennlandstrøm

NYHETER - Arendal havn får trolig det som blir et av verdens første landstrømanlegg for allment bruk etter ny standard.
torsdag 24 november 2016
NYTT MARKED.
Elinstallatør Roald Axelsen i Caverion
Arendal har tro på landstrøm som et
nytt satsingsområde.
Foto: Alf-Georg Dannevig, Dannevig Foto

Det er dette norske havner bør satse på, sier elinstallatør Roald Axelsen i Caverion Arendal.

- Det er ineffektivt å bygge landstrøm-anlegg som kun passer båtene til et rederi, som blant annet Color Line i Oslo. Det er viktig å bygge allmenne anlegg etter den nye internasjonale standarden IEC/PAS 80005-3 for lavvolts landtilkobling (low voltage shore connection, LVSC).

- Hvor langt er arbeidet med landstrømanlegg i Arendal kommet?  
- Arendal havn var blant vinnerne i den første tildelingsrunden til Enova. Den første tavlen er på plass i byen. Det er også sendt anbudsdokumenter på anlegget, som skal dekke 400 meter av hovedkaien litt utenfor bykjernen. Etter planen skal anlegget være ferdig 1. juli neste år.

- Hva er kapasiteten på anlegget? 
- Det får to omformere. Én på 400 V 50/60 Hz, og én på 690 V 50/60 Hz. Anlegget kan betjene flere båter samtidig. Totalt skal løsningen kunne gi et effektuttak på 2 MW.

Ned på jorden
Axelsen mener diskusjonen om landstrøm må ned på et jordnært nivå.

- På konferanser snakker mange om at dette er stort, komplisert og dyrt for skipsrederne. Noen hevder at hver båt må bygges om for i snitt sju millioner kroner. Ikke alle båter trenger ombygging. På noen er det nok å bygge om for 100 000 kroner.

- Målgruppen for landstrømtilbudet i Arendal havn er lastebåter på inntil 20 000 tonn. Det aller viktigste er å få et tilbud til denne gruppen, i tillegg til ferger i bynære områder. Noen skip forurenser mer enn andre, særlig eldre små og mellomstore båter. Disse er det også flest av. Å elektrifisere denne trafikken er en god start. De store cruiseskipene kan komme etter hvert. Med riktig støpseltype og sikkerhetsystem kan alle båttyper koble seg til et slik anlegg. Siden lastebåtene må legge til kai i en sikkerhetssone, kan ikke elbiler eller elvarebiler bruke løsningen.

Mangler i rammebetingelser og normer
- Er det spesielle utfordringer med å bygge landstrømanlegg i stor skala i Norge?

- Det mangler en del både på ramme-betingelser og regelverk. Blant annet trengs det unntaksregler for uttak av effekt, slik at havnen ikke må betale full pris for effekt-toppen om det eksempelvis ligger et skip til kai som trekker 500 KW. Med dagens regler kan landstrøm bli veldig dyrt for havnene. Jeg tror også utbyggingen vil drøye om ikke myndighetene setter klare krav til rederiene, nett-eierne og havnene.

- NEK 400 stopper ved kaikanten. Den internasjonale standarden IEC/PAS 80005-3 bør bli en del av NEK 400. Inntil det skjer, bruker vi denne internasjonale standarden. For å gjøre den lettere å forstå og bruke oversatte jeg den fra engelsk til norsk.

Satsingsområde
- Er landstrømanlegg et nytt marked for elinstallatørene?

- Svært få båter er klargjort for landstrøm i henhold til IEC PAS 80005-3. På samme måte har omtrent ingen av Norges rundt 50 havner anlegg for allment bruk. Dessuten er det muligheter for at elinstallatørene kan klargjøre båter for landstrøm. Det er både enkelt og billig for rederiene å gjøre dette i norske havner. Dette kan hente noe skipselektro tilbake til Norge. Norske elinstallatører har få slike installasjoner. Disse blir ofte utført samtidig med reparasjoner på skipet på verksteder i utlandet.

- Landstrømanleggene skal også driftes og vedlikeholdes. Her er det mye arbeid. Dette bør være et nytt satsingsområde for elinstallatørene.

Les saken i Elmagasinet nr 9

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Easycalc