Bedre samhandling og bærekraft i BAE-bransjen

NYHETER Sammen skal næringsklyngen Construction City og standardiseringsselskapet GS1 Norway skape en mer innovativ, effektiv og bærekraftig BAE-næring.
onsdag 16 september 2020
Construction City og GS1 Norway skal
skape en mer innovativ, effektiv og
bærekraftig BAE-næring 

- Construction City og GS1 Norway har mange sammen­fallende interesser, der effektivisering av byggeprosesser, bærekraft og sirkulærøkonomi er sentralt. Med å utveksle informasjon og kunnskap rundt prosesser i næringen kan vi bidra til å kutte kostnader, redusere miljøfotavtrykket og samtidig heve kvaliteten på prosjekter, sier senior IDM og byggebransjeansvarlig i GS1 Norway, Knut Mathisen. 

Daglig leder Benedicte Økland i Construction City sier at åpne standarder i seg selv kan være et grunnlag for innovasjon. 

- Her kan GS1 Norway spille en sentral rolle. Sporbarhet, produktinformasjon og logistikk er viktige ingredienser i en mer effektiv og bærekraftig byggenæring både med tanke på byggeprosesser, drift av bygg og resirkulering av bygge­materialer. 

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Easycalc