CO2-fangst med strøm fra solcelleøyer

NYHETER Norske og sveitsiske forskere vil gjøre CO2-fangst fra sjøvann for å produsere metanol, som skal erstatte fossile drivstoff.
torsdag 4 juli 2019
Solcelleøyene har en sentral rolle i
metanolproduksjonen forskerne ser for
seg til havs.
 Illustrasjon: Kasper Pindsle, pinkas.no

Klynger av flytende solcelleøyer skal produsere energien som trengs til produksjonsskipene, skriver gemini.no.

Metanolen blir produsert gjennom en kjemisk resirkuleringsprosess der energien fra solcellene blir brukt til å separere CO2 fra sjøvannet og til elektrolysen av vann, som gir hydrogen.

Forskerne har valgt metanol fordi gassen er relativt enkel og billig å produsere, og lett å distribuere. Den kan også brukes direkte i dagens gassturbiner og i modifiserte bilmotorer og brenselsceller. Selv om CO2-utslippet fra metanol er høyere enn fra fossile drivstoff, mener forskerne at ideen vil gi en betydelig gevinst. Det forklarer de med at om de klarer å hente CO2 fra sjøvann, vil havet etter hvert absorbere mer av gassen fra atmosfæren.
Forskerne påpeker også at CO2-fangst fra sjøvann både er enklere og billigere enn å hente CO2 fra atmosfæren. Samtidig er det bedre plass på havet til å plassere solcelleøyene.

Det er ikke små ”øyer” det er snakk om. Hver klynge skal bestå av 70 solcelleøyer, hver med en diameter på 100 meter. Havområder ved ekvator i Sør-Amerika, Sørøst-Asia og Australia blir pekt ut som best egnet for et slikt prosjekt. I norske farvann er solinnstrålingen mindre, og været for tøft.

Det er NTNU som har deltatt i prosjektet fra norsk side. Fagmiljøene innen marin teknikk, prosessteknologi og materialteknologi har bidratt.
 

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden