DSB tydeliggjør ansvar på solcelleinstallasjoner

NYHETER I siste utgave av bladet Elsikkerhet fastslår Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at elektro­installasjons­arbeid på et solcelleanlegg skal utføres av en registrert elinstallatør.
onsdag 28 august 2019
KRYSTALLKLAR. DSB er krystallklare på 
at elektroinstallasjonsarbeid på et 
solcelleanlegg skal utføres av en 
registrert elinstallatør
 ©Fotograf John Petter Reinertsen

- Det betyr at solcelleselskap som ikke er registrert i Elvirksomhetsregisteret må overlate dette arbeidet til registrerte elinstallatører, sier teknisk direktør Jon Steinar Hanstad i Nelfo og forbundssekretær Are Solli i EL og IT Forbundet.

- Med den sterke veksten på dette området i Norge er det mange som ser muligheter til å tjene penger. Ikke alle er like seriøse. I siste utgave av Elmagasinet forteller adm. direktør Tommy Skauen i Infratek Elsikkerhet at solenergibransjen er for dårlig informert om kompetansekravene som gjelder. Han fastslår at mange anlegg blir installert av aktører som ikke er registrert i Elvirksomhetsregisteret med en faglig ansvarlig.

Hanstad og Solli sier at det har vært stor usikkerhet knyttet til kvalifikasjonskravene til bygging av solcelleanlegg.

- Bransjen har ventet på en klargjøring fra DSB. Det er ikke lenger noen tvil om hvem som er ansvarlig for elektroinstallasjonen. Det må alle som arbeider med solstrøm merke seg.

I Elsikkerhet skriver DSB at med elektroinstallasjonsarbeid menes alt som kan påvirke elsikkerheten. Eksempler på dette er utjevningsforbindelser til metalliske konstruksjoner, montasje og sammenkobling av kontakter mellom solcellepaneler og til inverter, etablering/montering av kabelstiger/kabelkanaler/røranlegg (føringsveier), forlegning/trekking av kabler i/på føringsveier og montering av sikkerhetsbrytere, invertere og lignende.

INGEN TVIL. - Det er ingen tvil om hvem som er ansvarlig for elektro-
installasjonen av solceller, sier forbundssekretær Are Solli (t.v.) i EL og IT
Forbundet og teknisk direktør Jon Steinar Hanstad i Nelfo.
Foto: Leif Martin Kirknes, Nettverktion

FEK
Hanstad og Solli understreker at kravene til den som kan utføre elektriske installasjoner er definert i ”Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr”, FEK.

- Det samme gjelder hvem som har lov til å arbeide med elektriske installasjoner underlagt en elinstallatør.

- Til enkelte oppgaver kan elinstallatører bruke ufaglært arbeidskraft. Dette krever at vedkommende har rett opplæring, følges opp direkte av en elektriker og er underlagt internkontrollsystemet i bedriften.

Bør bli hovedentreprenør
Hanstad fastslår at den elektriske installasjonen er en sentral del av et solcelleanlegg.

- Derfor burde elinstallatørene ta på seg oppgaven som hovedentreprenør. Her må de ta grep for å ligge i front. Som hovedentreprenør må de oppfylle de bygningstekniske kravene. Dette krever kompetanse på flere områder. Eksempelvis må taket være tett. Det må også tas høyde for at panelene ofte blir montert høyt over bakken, samtidig som vindforhold og snølast må beregnes.

- Dette er kompetanse mange elinstallatører ikke har. Denne må kjøpes hos andre aktører.

- Nelfo har et godt samarbeid med Solklyngen og Solenergiforeningen. Målsettingen er å sikre en bærekraftig og sikker utbygging av solkraft i Norge. 

Her finner du kurs i Solcelleinstallasjoner 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden
ANNONSE
Light + Building