Færre lærlinger innblandet i elulykker

NYHETER De siste årene har mange lærlinger vært innblandet i elulykker. I fjor ble denne utviklingen snudd. Fra 2017 til 2018 er antallet redusert fra 30 til 20 prosent.
mandag 23 september 2019
MER ELSIKRE LÆRLINGER. I følge innmeldte
elulykker til DSB er antall lærlinger
involvert i slike hendelser redusert fra 30
prosent i 2017 til 20 prosent i 2018. 494
elulykker ble meldt inn til DSB i fjor. Det
er 15 færre enn i 2017. 
©Fotograf John Petter Reinertsen

I mange av hendelsene registrerer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at det ikke er nevnt hvem som er ansvarlig for arbeidet (AFA). Det kan tyde på at lærlingen har arbeidet på egen hånd. DSB har også merket seg en del uheldige hendelser på videregående skoler, der elever blir utsatt for strømgjennomgang i forbindelse med elevøvelser knyttet til elektrofag.

For fjerde året den siste tiårsperioden er det ikke registrert dødsulykker med elektrisk årsak. Sist gang dette skjedde var i 2008, da en elektriker døde.

I 2018 ble det meldt inn 494 elulykker til DSB, som er 15 færre enn i 2017. Dette er den første nedgangen siden 2010. Antall ulykker med registrert skade var 143. Dette er ni mer enn året før.

Spenningstest anlegget
- Å redusere antall elulykker er en prioritert oppgave for Nelfo. Vi tar eksempelvis opp problematikken på medlemsmøter i lokalforeningene, tilbyr kurs og samarbeider blant andre med DSB og Statens Arbeidsmiljø­institutt (Stami) om temaet. Dessuten har vi utviklet ”Strømulykkeappen” som er lastet ned 30 000 ganger. Den viser på en enkel og oversiktlig måte hvordan montører og arbeidsgivere skal forholde seg ved strømulykker, sier Eirik Remo, fagsjef HMS i Nelfo.

- Mange av de innmeldte hendelsene kunne vært unngått om anlegget hadde vært spenningstestet før arbeidet startet. På samme måte er det viktig å hindre at vern kobler seg inn. Dette skal være en naturlig del av risikovurderingen. Her må ledelsen være bevisst på å innarbeide gode holdinger til dette hos montørene.

Oppsøk lege
- Dessverre er det fortsatt store mørketall når det gjelder strøm­ulykker. Med tanke på at disse kan gi brannsår, hjertestans og senskader som muskel- og skjelettplager, psykiske lidelser og skader på nervesystemet, er det viktig at de som har fått strømgjennomgang får oppfølging av helsevesenet. Her er Strømulykkeappen et nyttig verktøy, som beskriver når helsehjelp bør oppsøkes. Appen forteller også hvordan arbeidsgiver skal følge opp.

- De innmeldte hendelsene til DSB i fjor kan tyde på at mange dropper å oppsøke helsevesenet etter å ha fått strømgjennomgang. Vi anbefaler å følge kriteriene for anbefalte retningslinjer ved strømulykker.

Diskusjonsfilmer
- Som et supplement til den årlige pålagte FSE-opplæringen har vi laget fem filmer, som streames over nettet. Hver film begynner med et case, der det skjer en hendelse som kan diskuteres i FSE-opplæringen. Hittil i år har det vært mer enn 4 500 visninger.

- Som nevnt samarbeider vi med Stami om strømulykker, som også utveksler informasjon med svenske forskningsinstitutt. I nabolandet er arbeidsmedisinere opptatt av strømulykker, noe også bransjen i Norge får nytte av. 


494 elulykker
I siste utgave av Elsikkerhet er noen av de 494 elulykkene som i fjor ble meldt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) omtalt.

Dette gjelder eksempelvis en montør som ble skadet av strømgjennomgang under inspeksjon av det elektriske anlegget på et sykehus. Han skal ha kommet i berøring med en spenningsførende del på en kabelsko i en batteripakke i et UPS-anlegg. Dette skal ha skjedd ved kabelens tilkobling til batteripakken. Her var det en glippe på rundt tre mm, der kobberet i kabelen var synlig ved kabelskoens tilkobling til batteriet.

Spenningen på batteripakken er oppgitt til 307 V. Montøren fikk strømgjennomgangen fra underarm til underarm. Han hadde vondt i skuldrene og følte seg kvalm og dårlig etter hendelsen. Det er ikke opplyst om montøren oppsøkte lege etter ulykken, som førte til et fravær på 1 dag.

Prøvde å fange lysarmatur
I en annen ulykke fikk en lærling strømgjennomgang da han demontere et deksel på en lampearmatur i et kjøpesenter. Lysarmaturen var ikke frakoblet spenning. Under demonteringen av dekselet løsnet hele lysarmaturen fra festet. Da lærlingen prøvde å ta tak i armaturen for å hindre at den falt ned, fikk han strømstøt i høyre hånd.

Det er ingen opplysninger om at lærlingen var til legekontroll, eller at hendelsen førte til skadefravær. Det var utpekt en ansvarlig for arbeidet (AFA). Her har ikke AFA vært nøye nok med å følge opp at anlegget var spenningsløst.

Jordfeil i enebolig
En montør ble utsatt for strømgjennomgang under en inspeksjon i det elektriske anlegget i en bolig. Under frakoblingen viste det seg at det var jordpotensialforskjell mellom frakoblet jordleder og koplingspunkt. Dette førte til at han fikk strømgjennomgang.

Montøren, som umiddelbart dro til legevakt for legekontroll, ble utskrevet etter 30 minutter. Som antatt årsak til hendelsen oppgis jordfeil i elanlegget.

Strøm på varmeelement
En industribedrift hadde bestilt service på en større generator på grunn av feil på noen temperaturmålere i viklingene. Generatoren ble stoppet og undersøkt. Årsaken var løse tilkoblingsklemmer til temperatursensorene. Samtidig som dette ble ordnet, ettertrakk elektrikeren de andre klemmene i koblingshuset. Det han ikke hadde registrert var et varmeelement på 400 V, som skal hindre kondensdannelse når generatoren ikke går. Elementet kobles automatisk inn når generatoren stopper.

Elektrikeren reagerte ikke på størrelsen på klemmene, som han trodde var svakstrømsklemmer.

Da han begynte å ettertrekke klemmene med en uisolert skrutrekker, fikk han strømgjennomgang fra hånd til hånd. Elektrikeren ble sendt til legeundersøkelse, uten at det ble konstatert skade.

Hendelsen, som er et brudd på FSE, kunne vært unngått ved å kontrollmåle at anlegget var spenningsløst før arbeidet begynte. Også håndtaksisolert verktøy kunne hindret hendelsen.

Jordfeil i vaskeri
En montør fikk strømgjennomgang i et vaskeri i en studentby. Det er ukjent hva montøren skulle gjøre. Det elektriske anlegget i vaskeriet var dårlig vedlikeholdt. Vaskemaskinen var ødelagt og hadde jordfeil, samtidig som det var vann på gulvet. Dette førte til at montøren som var i kontakt med vaskemaskin og vann på gulvet ble utsatt for strømgjennomgang fra venstre arm til venstre bein. Berøringspenningen ble målt til 108 V.

Montøren dro til legevakta for kontroll, der han var i knapt 24 timer. Hendelsen førte til et skadefravær på 1 dag.

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden