NYHETER

Flere jenter tar elektrofag

NYHETER - Elektrikerfaget er veldig bra med tanke på å komme seg fort i arbeid etter to år på videregående.
torsdag 14 juni 2018
LÆRLING. 20-årige Lene Håversen er
elektrikerlærling. Hun gleder seg over
at stadig flere jenter satser på
elektrofaget. Foto: Svein Egil Økland

Det er god lønn og gode arbeidsforhold. Samtidig som det er utfordrende er det et spennende og variert yrke jeg lærer mye av, sier elektrikerlærling Lene Håversen i Norelco Elektro.

- Det er flere jenter enn før som velger elektrofag på videregående. Samtidig er det viktig at bedriftene satser på jenter, slik at de får prøvd seg i faget. Det er også viktig å tørre å gå sin egen vei, og ikke bare velge som venninnen eller gjøre som ”alle andre”.

- Hva må til for at flere jenter skal satse på elektrikerfaget?

- Det må informeres bedre om faget og mulighetene som finnes. Får jentene muligheten til å prøve seg, vil flere se at dette kan være et yrkesvalg.

Økt jenteandel
I følge Utdanningsdirektoratet velger rundt 65 prosent av de som starter på VG1 elektro elektrikerfaget. I perioden 2008-2017 har andelen jenter økt fra 2,7 til 5,4 prosent. I Rogaland er andelen økt fra 3,8 til 5,6 prosent.

- På Haugalandet, inkludert Sauda, som er området vi dekker er jenteandelen på 7,6 prosent. Selv om dette høres bra ut, er det ikke mer enn seks jenter her som er lærlinger, sier opplæringskonsulent Peder Ståle Hinderaker i Haugaland og Sunnhordland Opplæringskontor for Elektrofag (HSO).

Lærlinger sikrer rekrutteringen
Daglig leder Gunnar Hansen i Norelco Elektro sier det er helt avgjørende å ha lærlinger.

- Dette sikrer rekrutteringen. Av våre seks lærlinger er to jenter. Til høsten har en jente og tre gutter takket ja til læreplass.

- Det er positivt at antall jenter i elektrofaget øker. Det er veldig bra for arbeidsmiljøet. Jeg får stort sett positive tilbakemeldinger fra montørene som har lærlinger med seg. Det virker også som om de trives veldig godt.

- Hvert år tar vi inn lærlinger. Antall varierer noe fra år til år. Vi rekrutterer som regel ved å ha skolelever på utplassering noen uker det siste året de går på ungdomsskolen. Vi vurderer selvfølgelig jenter på lik linje med gutter.

- Min erfaring er at jentene er mer pliktoppfølgende, strukturerte, ”voksne” og har mer ”fagstolthet” enn guttene. Med fagstolthet mener jeg at arbeidet som utføres både virker og ser pent ut. Selv om pliktoppfølging og struktur utjevner seg i løpet av læretiden, er det litt mer krav til det estetiske fra jentene.

Alle besto fagprøven
Hindaker opplyser at siden 2012 har medlemsbedriftene i HSO hatt 12 jenter i lære.

- Ti av dem har tatt fagprøven. De to siste som arbeider i Norelco Elektro er ennå ikke ferdig med læretiden. Fire av jentene har bestått med meget og seks med bestått.

- De siste årene har det ikke vært store endringene i inntaket av jenter. De har samme utfordring som guttene med å få læreplass. Selv om det er en viss økning av jenter som har gått elektro, er det ikke høyt nok.

- For å få flere jenter må rådgiverne på ungdomstrinnet bli flinkere til å fortelle om faget, og at yrkesfag også passer for jenter. Samtidig må bransjen bli flinkere å markedsføre seg mot jenter, og ta de inn som lærlinger. 

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden