Godt mulighetsrom i digitalisering

NYHETER - Vi ser flere mulighetsrom i digitalisering, sier adm. direktør Frode Lillebakk i Molde-bedriften Lillebakk. De fikk nylig en kontrakt med Smarthub-alliansen på 34 millioner kroner.
torsdag 5 september 2019
OVERVÅKER NETTSTASJONER.
Nelfo-bedriften Lillebakk skal levere
7 000 enheter for overvåking av nett-
stasjoner til Smarthub-alliansen. 
Foto: Lillebakk

Smarthub-alliansen består av ti nettleverandører langs Møre-kysten. De har bestilt 7 000 enheter for overvåking av nettstasjoner. I første omgang skal løsningene oppfylle myndighetskravene til jordfeilovervåking, men etter hvert skal overvåkingen utvides til alle nettstasjoner.

Skybaserte løsninger
Lillebakk ble startet av Frode og André Lillebakk i 2013 med tre ansatte. Visjonen var å bygge en åpen, skybasert plattform som skal skape merverdi av menneske- og maskinskapte data. Plattformen bygger på bransjeanbefalingene i REN6025 og REN4021. Selskapet, som har flere store aktører på kundelisten, har vokst til 16 ansatte.

- I tillegg til god kompetanse på programvare, har vi en elinstallatør og ansatte med erfaring fra elkraft, olje- og gassindustrien og landbasert industri i selskapet. Denne breddekompetansen har vært viktig for plattformen vi har utviklet. Vi arbeider også med en karttjeneste som kan integreres i løsningene.

Pakkeløsning
- At vi kan levere en komplett pakke for å samle og analysere data er en styrke. Med vår plattform får kunden innsikt i øyeblikksbildet i driften både i egen bedrift og hos kunder. Samtidig dokumenteres historikk, som gjør det enklere å analysere og planlegge for fremtiden. Systemet varsler også om uregelmessigheter eller produksjons- og driftsproblemer, gjerne før det har blitt et problem.

- Før vi leverer løsninger til kunder, analyserer vi hvilke prosesser som kan effektiviseres, og nye muligheter som finnes. Vi skreddersyr etter ønsker og behov. I de fleste tilfellene kan løsningen kobles til eksisterende maskiner og utstyr, slik at kunden slipper å gjøre store utskiftinger. Alle data, som kommuniseres over krypterte linjer, blir lagret i datasentre i Norge.

- Dataene systemet henter inn kan suppleres med menneskelige data. Det vil si at en maskin- eller utstyrsoperatør kan legge inn egne data med et skjema som lagres i løsningen. Disse dataene samles inn på lik linje med data fra sensorer og lignende, og kan brukes på samme måte.

Utvidet virkelighet
- Løsningen gjør det også mulig å bruke utvidet virkelighet (Augmented Reality, AR) til eksempelvis mer effektiv support, opplæring og dokumentasjon av arbeid på maskiner og utstyr. AR kombinerer data fra den fysiske verden med virtuelle data, som gir et ekstra informasjonslag. Selv dette ikke erstatter virkeligheten, blir den utvidet på en eller flere måter.

- Med AR kan maskin- og utstyrs­operatører kommunisere med bilde, lyd og tekst via en skybasert portal. Denne tilgangen til kompetanse og dokumentasjon reduserer kostnader og tidsbruk til support og opplæring. Her kan support, som ser det samme som operatøren ser via live video og lyd, gi nødvendig støtte og veiledning. Samtidig kan aktuelle data samles inn, loggføres og analyseres i ettertid.

100 millioner i 2022
- Hvordan ser du på markedsutvikingen?

- Dette markedet er i god vekst. Målsettingen er en omsetning på 100 millioner kroner i 2022. Det vil også kreve flere ansatte.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden