NYHETER

Komplekse elektroinstallasjoner i Nasjonalmuseet

NYHETER - Ved det nye Nasjonalmuseet skal vi installere moderne og energieffektive tekniske løsninger.
fredag 17 februar 2017
Statsbygg legger opp til at Nasjonal-
museet blir et kvalitetsbygg.
©Fotograf John Petter Reinertsen

Leveransen skjer gjennom vårt kompetansesenter for store prosjekter, som har spesialisert seg på nettopp slike oppdrag, sier Roar Andersen, direktør for forretningsutvikling i Caverion. Selskapet har kontrakten på elektro, ventilasjon og rør i nybygget.
Andersen opplyser at Statsbygg har lagt opp til høy standard.
- Det er kvalitet hele veien. Elinstallasjonene skal være mest mulig usynlige. Alt ned til den minste stikkontakt er tenkt innfelt i bygningsmessige nisjer, slik at de ikke så lett blir lagt merke til. Statsbygg ønsker også stor grad av fleksibilitet i selve -installasjonen. Det skal installeres 100 underfordelinger i elkraftløsningen.  Caverion skal legge til rette for 50 automatikktavler.
- Alle kontraktene er ikke tildelt. For automatisering er anbudsfristen i februar, samtidig som sikkerhetsinstallasjonene snart blir lagt ut. Vi vurderer om vi skal legge inn tilbud også på disse to områdene. Spesielt sikkerhetssystemene i et nasjonal-museum er en spennende case, der vi kan vise frem vår kunnskap på dette fag-området. Dessuten er vi interessert i automatiseringskontrakten. Nye bygg har avansert teknologi. Her er det avgjørende å bruke en aktør som forstår hvordan de ulike fagområdene henger sammen. 
- AV, lys og bilde blir lagt ut på anbud senere. Når det gjelder lys, inkluderer Caverions entreprise tilrettelegging og montering. Vi vet ikke hva slags belysning utbygger ønsker. 
- Caverion fikk elektroentreprisen rett før nyttår. Vi er godt i gang med å rigge teamet i kompetansesenteret vårt for store prosjekter, som skal arbeide med dette spennende prosjektet.
- Bygget skal minimum oppfylle et energinivå tilsvarende passivhus (NS 3701). I driftsfasen skal reelt energibruk være på 200 kWh/m²/år (bruttoareal).

Les mer i Elmagasinet nr 1/2017

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Eliadekampanje
ANNONSE
FSE kurs