Konkurrent-samarbeid ga storkontrakt

NYHETER - Av og til lønner det seg for konkurrenter å samarbeide, sier daglig leder Egil Olsen i Stavanger Installasjon.
mandag 25 september 2017
STORT PROSJEKT. Kontrakten R2S har
inngått med Statsbygg er på 250
millioner kroner. Selskapet regner med
at 50 ansatte vil arbeide på Campus Ås
de neste 2,5 årene.
Illustrasjon: PG Campus Ås/Statsbygg

Sammen med tre andre Stavangerbedrifter fikk de nylig elektrokontrakten på Campus Ås på 250 millioner kroner.

- Til daglig er vi sterke konkurrenter. Situasjonen i oljebransjen har ført til at vi de siste årene ikke alltid har hatt jobb til alle de ansatte. Det har vært en del permitteringer. Det var Rogaland Elektro som startet en prosess for å se på hvordan vi kan holde folk i arbeid.

Også Solland Elektro og Rønning Elektro var interessert i samarbeid. Dermed lå veien åpen for å regne på de virkelig store kontraktene. De fire bedrift­ene etablerte samarbeidsselskapet R2S Elektro, der hver eier 25 prosent av aksjene.

Olsen forklarer at det måtte være solide og veletablerte selskaper som skulle gå inn i et slikt fellesprosjekt.

- Det koster en del å legge inn anbud. Ingen av oss kunne ta på oss de virkelig store oppdragene alene. Den opprinnelige tanken var å legge inn anbud på de store tunnelprosjektene som kommer i distriktet. Da vi ikke fikk det første oppdraget vi regnet på, vendte vi blikket litt utover egen region. Vi fikk svært positive tilbakemeldinger da vi ble prekvalifisert av Statens vegvesen i tunnelprosjektet. Derfor regnet vi på prosjektet på Ås.

Konkurrerer med de store
Med mer enn 400 ansatte og kompetanse på alt fra elektro til ventilasjon, ble det full klaff for R2S på Ås. Kontrakten, som omfatter installasjoner i seks bygg, ble undertegnet i juli.

Olsen forteller at mens de fire enkeltselskapene har undertegnet kontrakten for å stille nødvendig kapital og sikkerhet, skal oppdraget utføres av R2S.

- Hvilke utfordringer har det vært med etableringen av samarbeidet?

- Det viktigste har vært organiseringen. Vi valgte modellen med et eget selskap. Nå er alt nøkkelpersonell ansatt, samtidig som alle rutiner og systemer er på plass. For å hjelpe til med læreplasser i regionen har vi også tatt inn 15 lærlinger. De kommer fra Stavanger og Haugesund. Med dagens situasjonen i Rogaland ville de ellers trolig hatt liten sjanse til å få læreplass. De får med seg mer enn de fleste lærlinger i bransjen. Med en prosjekt­varighet på 2,5 år rekker de å bli ferdige med læretiden før prosjektet avsluttes.

- En viktig målsetting for oss er å gi de ansatte en trygg og fast arbeidsplass. Gjennom dette samarbeidet sikrer vi både de yngste og de litt eldre ansatte.

- Det er sunt å få mer konkurranse på de største prosjektene. Oftest er det de store bedriftene som tar disse.

- Med unntak av automatisering, omfatter Ås-kontrakten alt av elektroarbeid. Det skal blant annet trekkes 1,5 millioner meter kabel, legges kabelbaner, installeres sentralt driftssystem, brann­alarmanlegg, nødlys, belysning, alt av ikt-installasjoner, UPS og nødstrøm. UPS-anleggene vil inneholde store mengder batterier.

Har all nødvendig kompetanse
- Hva blir de største utfordringene i dette prosjektet?

- Det skal oppføres rom og bygg med spesielle hygiene- og sikkerhetskrav, blant annet i operasjonssalene. Vi er sikre på at vi har all nødvendig kompetanse til å håndtere dette. Bedriftene satser i litt ulike segmenter av markedet. Samlet har vi mye bra kompetanse. Vi kan også dokumentere at vi har arbeidet med sykehusprosjekter.

- Statsbygg krever prosjektering i BIM. Er dere godt forberedt på det?

- Alle de fire bedriftene bruker BIM. Vi er klare for slik prosjektering. Dessuten har vi en utdannet BIM-koordinator i systemet. På dette prosjektet blir det BIM-kiosk i hver etasje. Totalt vil prosjektet omfatte 1 600 tegninger. Stavanger Installasjon er også i gang med arbeid på et bygg for Statsbygg i Rogaland, der det blir brukt BIM. Derfor er vi godt forberedt på dette.

- Sikter R2S seg inn mot flere store prosjekter?

- Et av de virkelig store prosjektene som kommer i Rogaland, er nye Stavanger universitetssykehus (SUS) . Vi regner med at vi melder oss på der.

- Er det aktuelt å se på andre deler av landet enn Østlandet?

- Vi er åpne for hele landet. Det kan også bli aktuelt å samarbeide med selskaper på Østlandet.

Ikke aktuelt med fusjon
- Har fusjon vært diskutert?

- Det har aldri vært en aktuell løsning. Dette er fire gamle, ærverdige Stavangerbedrifter som fortsatt ønsker å konkurrere like hardt som vi alltid har gjort, når vi ikke samarbeider om de største prosjektene.

- Hvorfor ikke samarbeide gjennom et slikt samarbeidsselskap? Om vi kun leide folk fra hverandre, ville vi ikke bidratt like godt i markedet som for tiden er stramt. På grunn av den store etterspørselen vi hadde fra oljebransjen før, har det nok vært noe overkapasitet i flere selskaper. Samtidig kommer det stadig fagfolk tilbake fra offshore. Derfor har det vært viktig å skape faste arbeidsplasser.

Positive til å flytte på seg
Olsen forteller at alle som skal arbeide på Ås trolig blir sendt fra Stavanger.

- De ansatte har selv vært med å sette opp en rotasjonsplan. Det har heller ikke vært noe problem med lærlingene. Ingen blir tvunget til å reise. Alle er positive til det.

- Hvor mange skal dere ansette i sam­arbeidsselskapet for å utføre oppdraget på Ås?

- På kort sikt regner vi med å ansette 20 montører. På det meste trengs det kanskje 40-50.

- Hva blir de største utfordringene på Ås?

- Det blir en enorm logistikkutfordring. Vi får et avgrenset tidsrom der varelevering skal skje på alle de fem byggene som skal oppføres samtidig. Det er greit å vite at grossisten, Solar, har en god plan for hvordan dette skal gjennomføres.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden