Kristiansand kan bli første fullelektriske kommune

NYHETER Nye Kristiansand kommune kan halvere klimautslippene og bli omtrent fullelektrisk med tiltak som gjør transportsektoren fossilfri, skriver byggfakta.no.
onsdag 21 august 2019
Med en fossilfri transportsektor kan
nye Kristiansand kommune bli omtrent
fullelektrisk

Det går frem av en kartlegging Thema Consulting Group har gjort på oppdrag for Kristiansand kommune, de to fylkeskommunene i Agder og Agder Energi.


Transportsektoren utgjør 46 prosent av klimagassutslippene i Kristiansand kommune. Dette fordeler seg med 18 prosent fra sjøtransport, 15 prosent fra veitrafikk og 13 prosent fra mobil forbrenning.


Ifølge Agder Energi er det disse områdene som har størst potensial for ytterligere elektrifisering. Med en elektrifiseringsgrad på 65 prosent ligger Kristiansand godt over landsgjennomsnittet på 47 prosent. Forklaringen ligger først og fremst i at 83 prosent av industrien i kommunen er elektrifisert. 

Konserndirektør Unni Farestveit i Agder Energi Samfunnskontakt sier det er opp til politikerne å sette tydelige mål for det videre arbeidet.

 
 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden
ANNONSE
Light + Building