NYHETER

Kuttet strømregningen med 136 millioner

NYHETER I samarbeid med Enova har Forsvarsbygg siden 2012 redusert den årlige energibruken i sine drøyt 12 000 bygg og anlegg med 136 GWh.
torsdag 8 juni 2017
Da kontorbygget Visund på
Haakonsvern stod ferdig var det et av
Norges mest energieffektive kontorbygg.
Etter første driftsår var energiforbruket
svært nær det beregnede energiforbruket
på 16 kilowattimer/m2/år.
Foto: Hundven-Clements Photography

Det tilsvarer årsforbruket til rundt 6 800 norske husstander.

- Målsettingen var å redusere forbruket med 93 GWh i året innen utgangen av 2016. Derfor er det endelige resultatet formidabelt, sier prosjektleder Emma Otervik i energiledelsesprogrammet til Forsvarsbygg.

- Norske bygg må bli mer energieffektive. Da er vi avhengig av ambisiøse og seriøse medspillere som Forsvarsbygg. De har vist at det gjennom langsiktig og målrettet arbeid er mulig å spare mye energi og penger, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova.

Otervik mener at Forsvarsbygg som offentlig eiendomsaktør har et særlig ansvar for å være en bjellesau i jakten på kilowattimer.

- Derfor var også målet på 93 GWh blant de mest ambisiøse i bransjen. Mer enn nitti prosent av reduksjonen har vi fått til ved å finjustere sentraldriftanlegg, installere varmegjenvinnere med høy virkningsgrad, arbeide med riktig mengderegulering av vannbåren varme og installere LED-lys der det er økonomisk forsvarlig.

- De resterende ti prosentene er oppnådd ved å endre holdningene til brukerne av byggene.

- Det er snakk om enkle grep som å skru av lyset, lukke dører og ikke fyre for kråka. Dette har vi terpet våre militære leietakere på. Det gir resultater.

Holder trykket oppe
- Vårt energiledelsesprogrammet har hatt to faser. Den første, som gikk fra 2007–2011, reduserte forbruket med 100 årlige GWh. Etter at fase to er avsluttet, er det årlige energiforbruket redusert med 236 GWh. Dette er mer enn 30 prosent siden starten.

- Uten oppmerksomhet på energiledelse og tiltak, viser erfaringstall fra Forsvarsbygg fra siste tiårsperiode at energiforbruket i forsvarssektoren øker med ti prosent årlig. Dette viser er det god butikk å sette energieffektivisering høyt på agendaen. Vi kommer derfor til å holde trykket oppe på dette området.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Eliadekampanje
ANNONSE
FSE kurs
ANNONSE
maikampanje