Mange endringer i ny NEK 700

NYHETER - I revidert NEK 700, som kommer i 2020, er samordningen av de to mest anerkjente standardseriene for telekominstallasjoner tatt med.
fredag 6 september 2019
NY VERSJON. Neste år kommer en
revidert versjon av NEK 700

Det betyr endringer på svært mange områder, sier Bjørn Fossum i Fossum kurs og kompetanse, som leder normkomitéen NK25/205/215 i NEK.

- Det er en samordet struktur i alle delnormene, også mot ISOIEC. Det betyr en samordning mot ISOIEC 11801 og europeiske EN 50173, EN 50174 og EN 50310. Normen blir fullstendig omarbeidet.

Ikke lenger tvil om krav
- Kan du nevne noen av endringene i den reviderte normen?

- CPR-byggevareforordningen, med krav om brannegenskaper som ble gjort gjeldende for kabler fra 1. juli 2017, får en referanse i NEK 700. Det er ikke lenger tvil om at samme krav til brannegenskaper gjelder for både telekomkabel og strømkabel.

- OM5 blir en ny fiberoptisk kategori. OM1-4 multimodus fiber er kun definert ved 850 og 1 300 nm, mens OM5 definerer hele området fra 840 til 953 nm. Samtidig kommer en tilsynelatende ny klasse for singelmodus-kabel, OS1a. Det er ingen teknisk forskjell mellom kategori OS1 i EN 50173-1:2011 og kategori OS1a i EN 50173-1:2018. Navneendringen var nødvendig på grunn av en endring i de tekniske kravene til OS1 i ISO/IEC 11801.

Stort kapittel om fjernmating
- Minimumskravet for antall datauttak på cellekontorer har vært mye diskutert. Det har vært stilt spørsmål om det er nødvendig med to uttak, så lenge uttaket til pc og telefon i realiteten er det samme. Dette kravet er redusert til ett uttak.

- Også Power over Ethernet (PoE), eller fjernmating har vært diskutert. Normen får et stort kapittel om det, der det blir tatt hensyn til temperaturstigning, redusert ytelse, effekt, forleggingsmåter og antall kabler. Kabelbunter skal ikke bestå av flere enn 24 kabler.

- 8.1 og 8.2 er to nye kategorier for telekom­kabel. Her er det nye balanserte kablingskomponenter til støtte for de nye klasse I og II.

- Jordingsstandarden EN 50310 er også omarbeidet, med nye krav. Her er mye av ISOIEC-arbeidet tatt inn. Alternativene er enten beskyttende utjevningsnett eller eget utjevningsnett. Standarden definerer også tilkobling til egen utjevningsskinne i stativene for tilkobling.

- Normen beskriver også redusert maksimalhøyde på kabelsenger, og avstander mellom elektro og kablings­systemer. Kabelkategori 6a og 7a er tatt med i avstandstabellen.

- I 702 kommer et nytt kapittel om boliger, som før kun fantes i 701.

Presenteres på Eliaden 2020
Fossum fremhever at installatørene må forholde seg til de nyeste og oppdaterte standardene.

- Dette er helt nødvendig i kontakt med kunder og rådgivere.

- Revidert NEK 700, som blir publisert i første kvartal 2020, blir også presentert på Eliaden 2020.

Sentral norm
Senioringeniør Svein Roar Jonsmyr i Nkom, sier at installasjonene utvikler seg i takt med markedet.

- Blant annet at kravet om to uttak pr. kontorplass blir fjernet. Det må ryddes i slike unødvendige krav. Nkom er nødvendigvis ikke opptatt av at installasjonene skal være billigst mulig, men uten unødige kostnadsdrivere.

- Innskjerpingen av kravet om jording i datarack-skap er også nødvendig. Et annet tema vi ofte får spørsmål om er myndighets­krav til testing og verifisering av anlegg. Myndighetene stiller ikke slike krav. Kundene vil nok gjøre det. Her må aktørene være sikre på hva kundene har bestilt.

- Stadig flere rådgivende ­selskaper og installatører bruker NEK 700 som underlag for prosjektering. Da er det viktig å arbeide grundig med forhånds­prosedyrer og avtaler, slik at partene er enige om nøyaktig hva som skal installeres.

- Nkom er fornøyd med den omfattende revideringen av NEK 700. Det er også bra at hele normverket kommer på norsk. NEK 700 er en sentral norm. Tilretteleggingen vil gjøre den mye lettere å bruke. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden