NYHETER

Mer vindkraft

NYHETER - Med lavere kostnader og økte kraftpriser kan vindkraftverk bygges uten støtteordninger på 2020-tallet.
mandag 7 januar 2019
NVE antar at den europeiske vindkraft-
produksjonen vil øke fra 330 TWh i
2018 til 754 TWh i 2030

Kraftproduksjonen i Norge vil øke mer enn kraftforbruket, slik at det norske kraft­overskuddet kan øke fra 5 TWh i dag til 20 TWh i 2030, sier Anne Britt Leifseth, konstituert vassdrags- og energidirektør.

NVE anslår at både produksjon og forbruk av kraft øker i Norden frem mot 2030. Vindkraft i alle land står for det meste av produksjonsveksten. Forbruksøkningen kommer hovedsakelig som følge av vekst i industrien, elektrifisering av transport og store datasentre. Ut fra forutsetningene til NVE vil det nordiske kraftoverskuddet øke fra 7 TWh i 2018 til 36 TWh i 2030.

- ”Kraftmarkedsanalyse 2018 -2030” viser at kraftprisen i Norge kan bli høyere mot 2030 på grunn av økte CO2-priser og nye overføringsforbindelser mellom Norge og Europa. Samtidig ventes trenden med større vindturbiner og lavere kostnader å fortsette. Det legger forholdene til rette for at ny vindkraft kan klare seg uten støtteordninger, sier Leifseth.

NVE antar at den europeiske vindkraftproduksjonen vil øke fra 330 TWh i 2018 til 754 TWh i 2030. Dette gjør vind til den største energikilden i det europeiske kraftmarkedet.

Det er svært usikkert hvor mye ny vindkraft som kommer i Norge. Innenfor elsertifikatordningen, som utløper i 2021, antar NVE at det bygges 11 TWh. NVE anslår en videre utbygging av vindkraft med 10 TWh fra 2022 til 2030. Samlet blir vindkraftproduksjonen i Norge da 25 TWh i 2030, mot 4 TWh i dag.

Basert på NVE-rapporten ”Strømforbruk i Norge mot 2035”, anslår NVE at kraftproduksjonen fra solceller i Norge vil øke fra 0,2 TWh i 2018 til 1,9 TWh i 2030. Kraftproduksjonen i et normalår kan øke fra 140 TWh i 2018, til 171 TWh i 2030.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden
ANNONSE
God sommer