Miljøsertifiserer eksisterende bygg

NYHETER Eiendomsbransjen har vedtatt et veikart mot 2050, der 43 selskaper har forpliktet seg til å gjennomføre strakstiltak.
mandag 30 september 2019
Fredrik Selmers vei 4 i Oslo er blant
byggene som er resertifisert i henhold
til Breeam-In-Use. 
Foto: Laila Sandvold Macdonald

Breeam-In-Use, som er et sertifiseringsverktøy for eksisterende bygg, er anbefalt som ett av ti strakstiltak i veikartet.

Entra er ett av selskapene som har forpliktet seg til tiltak gjennom veikartet.
Rådgiver Evija Izaka i selskapet ser nytten i å vurdere miljøkvalitetene også i driftsfasen, ikke kun ved oppføring eller totalrehabilitering.

- Også investorer og leietakere etterspør i stadig større grad miljøkvaliteter i byggene Breeam-In-Use setter søkelyset på.

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden