NYHETER

Nelfo Nordland blir ­regionsforening

NYHETER 1. juli i år blir Nelfo Helgeland, Salten, Lofoten og Vesterålen og Hålogaland slått sammen til Nelfo Nordland.
tirsdag 12 juni 2018
SAMMENSLÅING.
Styret i Nelfo Nordland består av fra
venstre styreleder Tom Erlend Kristiansen
(region Salten) og styremedlemmene
Kjell-Ole Holmen (region Lofoten og
Vesterålen), Martin Hansen (region
Hålogaland) og Steinar Lilleås (region
Helgeland). Foto: Kristian P. Brenne

- Selv om de fire regionene blir opprettholdt geografisk, er alle innordnet den nye regionsforeningen. Ny betegnelse på regionene er Nelfo Nordland region Helgeland, Nelfo Nordland region Salten, Nelfo Nordland region Lofoten og Vesterålen og Nelfo Nordland region Hålogaland, forteller regionsjef Kristian P. Brenne.

- Endringen er først og fremst en rasjonalisering. Tidligere var Nelfo Nordland kun et felleskontor for de fire selvstendige regionene, som hadde egne styrer og regnskaper. Nå er det ett styre for Nelfo i Nordland.

Godt modnet tanke
- Første forsøk på en slik omorganisering ble gjort for 20 år siden. Siden den gang har tanken modnet. Nå var det ingen motstand mot forslaget. I fjor ble det vedtatt på alle fire generalforsamlingene.

- Nelfo Nordland holdt sin første generalforsamling i mars i år. Her ble Tom Erlend Kristiansen fra Nordkontakt i Bodø valgt til styreleder. Med i styret er Kjell-Ole Holmen fra Lofoten Elektro, Martin Hansen fra Bravida Norge og Steinar Lilleås fra Brønnøysund Elektriske. I tråd med vedtektene i Nelfo Nordland er alle regionene representert i styret.

En av landets største
- Med 95 medlemsbedrifter er vi en av de største lokalforeningene. Medlemsmassen er veldig stabil og lojal. I år har vi også fått tre nye medlemsbedrifter.

- Geografiske avstander har alltid vært en utfordring. Derfor er det viktig å sørge for at ingen får lengre reisevei til medlemsmøtene, som fortsatt vil bli gjennomført i regionene. Aktiviteten er god, med minst fem medlemsmøter i hver av regionene årlig. Det er viktig at aktiviteten med at bedriftene møtes i regionene fortsetter.

- Vi har også delt regionene inn i mindre, lokale enheter tilpasset geografien. Det betyr at region Hålogaland får lokale enheter i Narvik og Harstad, mens region Lofoten og Vesterålen får lokale enheter i Lofoten og Vesterålen. I region Salten er det lokale enheter i Bodø og Fauske, og i region Helgeland er det lokale enheter i Mo og Sandnessjøen.

- Hvilken sammensetning har medlemsmassen i Nelfo Nordland?

- Den speiler stort sett landet som helhet, med ganske mange små og mellomstore bedrifter. Noen store konsern har lokalavdelinger i vårt område. Dette gjelder blant annet Bravida, som har avdelinger i Mo i Rana, Bodø og Narvik.

Medlemsservice
- Hva er de viktigste oppgavene for Nelfo Nordland?

- Driften fortsetter stort sett som før. Det viktigste er å frigjøre mer tid til medlemsmøtene, drive medlemsservice og -oppfølging, kursvirksomhet og følge opp vedtak fra hovedstyret i Nelfo. 

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden