Nettskifte koster 300 milliarder kroner

NYHETER På Den Nasjonale Elsikkerhetskonferansen til Nelfo fortalte overingeniør Eirik Eggum i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at det er satt i gang et prosjekt for å vurdere en overgang fra IT- til TN-nett.
fredag 24 mai 2019
Å endre nettype i Norge ble første gang
vurdert i 1937

- Da problemstillingen ble vurdert første gang i 1937, var konklusjonen at dette var en god løsning. Saken ble tatt opp igjen i 1945 og 1976, med samme konklusjon som i 1937.

- Vi har blant annet laget en rapport om hva dette vil koste, og hvilken nytte nettkundene vil ha av en slik oppgradering. I følge rapporten vil det koste 200-300 milliarder kroner å endre nettype.

På spørsmål om det kan være aktuelt å påby at alle nye anlegg skal være 400 V, svarte Eggum at dette ikke er så enkelt.

- Her er det mange forhold som må avklares.

- Stadig mer elektrifisering, eksempelvis med solceller og lading av elbiler er drivere for å bygge TN-nett. Med et slik nett vil det være raskere å lade elbiler.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden