Nominert til innovasjonspris

NYHETER Statsbygg er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2019, som blir delt ut på Bygg Reis Deg-messen 18. oktober.
onsdag 7 august 2019
På Vegtrafikkstasjonen på Gol har Statsbygg testet papirløs byggeplass
(Kilde: Statsbygg)

Gjennom pilotprosjekter på Høgskolen i Halden og Vegtrafikkstasjonen på Gol har Statsbygg testet papirløs byggeplass. Basert på disse har de oppdatert sine kontraktsdokumenter og innført papirløs byggeplass som standard.

- Krav til papirløs byggeplass øker graden av digitalisering, som igjen gir økt effektivitet og kvalitet. Alle får tilgang til samme informasjon, deling av informasjon går raskere, informasjonen er alltid korrekt og oppdatert, samtidig som antall byggefeil ser ut til å reduseres, sier adm. direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

- Papirløs byggeplass handler om å endre måten å arbeide på. Selv om dette vil kreve investeringer, vil det være en relativt liten kostnad sett opp mot besparelser og økt kvalitet. Papirløs byggeplass bør bli normen for gjennomføring av alle byggeprosjekter i Norge.

Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge og leder av juryen, sier at om flere aktører arbeider aktivt med digitalisering og stiller krav til papirløse byggeplasser, er det rimelig å anta at flere programvareutviklere vil komme på banen med nye og bedre løsninger til eksisterende verktøy.
- Dette vil stimulere til ytterligere innovasjon på digitale løsninger til byggenæringen.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden