NYHETER

Nye Kirkenes sykehus i drift

NYHETER Nye Kirkenes sykehus skulle vært tatt i bruk våren 2017. Først mot slutten av 2018 kunne sykehuset ta imot pasienter.
torsdag 6 juni 2019
18 MÅNEDER FORSINKET. Nye Kirkenes sykehus ble tatt i bruk halvannet år forsinket. 
Foto: bernt@nilsen.as/Finnmarksykehuset

Elektroinstallasjonene har vært en viktig faktor for forsinkelsene.

- Jeg håper alle har lært av dette byggeprosjektet. Det gjelder spesielt kvalitetssikringen av kompetansen til utenlandske arbeidere, sier regionsjef Monika Ø. Pedersen i Nelfo Finnmark. 

Elinstallasjonene stoppet overtakelse
Store deler av sykehuset er modulbygg. Seksjonene ble levert med en god del ferdige elinstallasjoner. Den tyske entreprenøren Cadolto skulle fullføre installa­sjonene på byggeplassen, og koble disse til de øvrige installasjonene på sykehuset. Det viste seg at entreprenøren ikke hadde de nødvendige autorisasjonene for hverken ekom eller elektro. Dette førte til at arbeidet stoppet i flere uker høsten 2016, og at den planlagte idriftsettelsen våren 2017 måtte utsettes.

Pedersen forteller at en Nelfo-bedrift i Kirkenes fikk oppgaven med å kontrollere elanlegget, levere avviksrapport og rette feilene.

- Det kostet et millionbeløp. Mange av installasjonene måtte fjernes, og gjøres på nytt. Det gjaldt også flere av installasjonene som fulgte med modulene. Tre av de utenlandske elektrikerne Cadolto hadde satt på jobben fikk til slutt en godkjenning fra DSB. Problemet var at det tok veldig lang tid før disse avklaringene kom.

Går ut over seriøsiteten i bransjen
Pedersen fortviler over hvordan alt som kunne gå galt, ser ut til å ha gått galt i dette byggeprosjektet. 

- At ledelsen ofte tar det laveste anbudet går ut over seriøsiteten, lærlingordningen og rekrutteringen til bransjen. Skal det brukes utenlandske arbeidere på et byggeprosjekt, må vi ha et system som kvalitetssikrer kompetansen deres og at DSB-godkjenningen er på plass før arbeidet starter.

- Første etasje av bygget, som ble utført av norske selskaper, ble overlevert uten noen større avvik. Resten, som ble bygget av modulbyggentreprenøren, hadde avvik det kostet millioner å utbedre. 

Peker på hverandre
Helt siden prosjektet bråstoppet høsten 2016, har partene pekt på hverandre. Finnmarkssykehuset HF påpekte at hovedentreprenøren i kontrakten hadde forpliktet seg til å levere et elektroanlegg i samsvar med norske lover og forskrifter.

Entreprenøren mente at Finnmarkssykehuset HF hadde hatt bemerkelsesverdig store forsinkelser i oppfølgingen av sine forpliktelser i kontrakten. Det opplyste kommunika­sjonssjefen i Cadolto Fertiggbäude i en e-post til Elmagasinet i forbindelse med en artikkel i 2017. Cadolto ble ilagt dagbøter fra 30. desember 2016, da bygget og installasjonene skulle vært overlevert.

Konflikten toppet seg da Cadolto reiste fra Kirkenes, og nektet å komme tilbake for å sluttføre arbeidet før Finnmarkssykehuset HF la mer penger på bordet. Et knapt år etter at sykehuset skulle vært i drift, var problemene og manglene ved bygget så omfattende at styret i Finnmarksykehuset HF utsatte åpningen på ubestemt tid.

Ved utløpet av mars 2018 skal utgiftene til reparasjoner og utbedringer ha beløpt seg til 50 millioner kroner.

Ifølge iFinnmark.no hadde Finnmarkssykehuset HF i fjor vår utestående krav mot Cadolto på knapt 119 millioner kroner. Dette gjelder drøyt 60 millioner kroner som ifølge Finnmarkssykehuset HF er feilutbetalt til Cadolto, og 57 millioner kroner i dagmulkter for forsinkelsene. Opprinnelig kostnadsramme for prosjektet var på 1,48 milliarder kroner.

I mai i fjor bekreftet prosjektsjefen for sykehuset til nrk.no at partene ikke var kommet til enighet i sluttoppgjøret, og at Finnmarkssykehuset HF hadde levert stevning til Øst-Finnmark tingrett. Rettssaken, som er berammet til 2. september i år, skal holde på ut november. 

Tydeliggjøring
På spørsmål om hva som kunne ha hindret de store problemene til sykehusprosjektet, svarer Pedersen at partene kunne sørget for tydeligere kontrakter.

- Sykehuset burde også ha sjekket at entreprenøren hadde kvalifiserte fagfolk. Samtidig må DSB informere tydeligere om hvilke oppgaver utenlandske hjelpearbeidere har lov til å utføre. I Narvik gjorde de tydeligvis alt, inkludert arbeid de ikke var kvalifisert for. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden