NYHETER

Nyfusjonerte trøndere med nasjonale ambisjoner

NYHETER 1. januar i år fikk Midt-Norge en ny energientreprenørbedrift med målsetting om å bli en nasjonal aktør.
mandag 19 juni 2017
MODERNISERING. Mye arbeid skal
gjøres i det norske kraftnettet de neste
årene. Foto: ON Energi

ON Energi er resultat av fusjonen mellom Elnett Energi og Trønderenergi Elektro.

- Energientreprenørbransjen er i endring, fastslår adm. direktør Alf Egil Husby i det nye selskapet.

- Det er en tydelig konsolidering på gang. Større enheter utvikles trolig ut fra en ambisjon om å styrke egen posisjon. Konsolidering gir bedre tilgang på kapital og kompetanse. Dessuten er det økt oppmerksomhet på kvalitet, HMS og arbeidsvilkår. Bedriftene må være store nok til å ha en administrasjon som kan ansette folk som har dette som spesialoppgave.

- Begge bedriftene som gikk inn i ON Energi har bakgrunn fra høyspentmiljø, med aktivitet i to ulike nisjer. Mens Elnett har spesialisert seg på trafostasjoner, regionalnett og distribusjonsnett, har Trønderenergi Elektro drevet mye med installasjon, drift og vedlikehold av gatebelysning. Det betyr at de utfyller hverandre veldig bra. Fusjonen har gitt en større enhet. Det gir økte ressurser, kompetanse og kapital, og en bedre administrativ enhet for backoffice-funksjoner.

- Det har også vært viktig å bygge en stor og robust enhet i Midt-Norge. Konsolidering fører altfor ofte til en sentralisering til Østlandet. ON Energi skal være en nasjonal aktør, med hovedkontor i Trondheim. Vi er den eneste større energientreprenørbedriften med hovedkontor i Midt-Norge.

Optimist
- Hvordan ser utsiktene ut for den nye bedriften?

- Det er få som har kompetanse på høye spenningsnivåer. Samtidig kommer det mange oppdrag på både kort og lang sikt i sentralnettet. Det skyldes blant annet en betydelig utbygging av fornybar energi. Blant annet generer vindparker mye utvikling. Sertifikatene som subsidierer vindkraftutbyggingen varer ikke utover 2020. Dette betyr at mange utbyggere har dårlig tid. Det er svært mye aktivitet knyttet til vindkraft over hele landet, også i vår region. Et godt eksempel på dette er en trafostasjon vi er i gang med til en vindpark i Egersund.

- Utviklingen krever at leverandørene må få levert kraften til forbrukerne. Videreutviklingen av sentralnettet påvirker også behovet for å modernisere regionalnettet. Det er mange gamle anlegg som trenger oppgradering og/eller utbygging. Vi er i gang med prosjekter blant annet i Lofoten, Namsos, Steinkjer, Ørsta, Sauda, Egersund, Kvinesdal og Larvik. I tillegg drifter og vedlikeholder vi rundt 30 000 gatelys i Sør-Trøndelag.

Skal doble omsetningen
- Vi ser lyst på markedsutviklingen. Mer ligger klart på tegnebrettet. Vi ser for oss en rask vekst. I år har vi skissert en omsetning på 135 millioner kroner. Planen er at den skal bli mye større. Innen få år bør vi doble omsetningen, og kanskje også antall ansatte til 140.

- Hvordan skal selskapet vokse?

- Om veksten blir organisk, uorganisk eller semiorganisk gjenstår å se. Konsolideringstrenden vil trolig øke. Selskaper som Infratek, Nettpartner og OneCo konsoliderte tidlig. I tillegg til oss kommer andre etter, blant andre BKK og Eidsiva. Alle de nevnte aktørene vil nok fortsette å vokse, kanskje ved å slå seg sammen. Det er en naturlig konsekvens av økende kompetansekrav. Dette krever større, mer robuste enheter. Å være en liten bedrift med åtte ansatte i denne bransjen holder ikke i lengden.

Viktig medlemskap
Husby forteller at selskapet er medlem i Nelfos interessegruppe for energientreprenører (EE).

- Her er det viktig å være med. Med tanke på at energientreprenørene er litt ”hemmelige agenter”, er det behov for å sette søkelyset på dette fagområdet. Gjennom gruppen ønsker vi å arbeide med forståelse og bevissthet for hvilke oppgaver energientreprenørene kan eller bør få mulighet for å ta i både distribusjons- og regionalnett. Derfor er det viktig å være del av et fellesskap som arbeider i samme marked, og med de samme problemstillingene som vår egen virksomhet. Dessuten er gruppen et godt forum for erfaringsutveksling.

Erik Markussen, direktør for medlems­utvikling i Nelfo, gleder seg over denne  satsingen.

- Fornyet entreprenørvirksomhet vokser frem over hele landet. Jeg tror dette kun er begynnelsen. Nelfos interessegruppe for energientreprenører har denne utviklingen som et prioritert satsingsområde. Det kan se ut som dette arbeidet også bidrar.

- Etableringen av nye energientreprenørbedrifter var hovedtema på  kvartalsmøtet i mars, som også blir fulgt opp på neste møte i juni. Her har vi invitert NVE. De skal orientere om arbeidet med nye forskrifter om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille. I denne saken skal Nelfo påvirke med full tyngde.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Eliadekampanje
ANNONSE
FSE kurs
ANNONSE
maikampanje