NYHETER

Oppdrettsanleggene blir fjernkontrollerte

NYHETER I fremtiden kan det bli roboter som utfører oppgavene på oppdrettsanleggene langs kysten.
mandag 28 august 2017
Fremtidens fiskeoppdrettsanlegg vil
trolig ligge lenger til havs, og bli betjent
av robotteam. Illustrasjon: Sintef

Forskere ved Sintef og NTNU er i gang med å utvikle autonome og fjernkontrollerte robot-team.
De skal avløse dagens servicebåter, som blant annet overvåker fiskevelferd, inspiserer anlegg, kontrollerer fôring og teller lus.
Bakgrunnen for å utvikle roboter er at disse operasjonene trolig blir mer krevende, siden bransjen planlegger anlegg mye lenger ut i havgapet, der det er tøffere forhold.

I følge havbruksforsker Per Rundtop ved Sintef er fordelen med autonome og fjernopererte systemer at de krever mindre ressurser, at kontrollen kan skje døgnet rundt og at sikkerheten til personellet ikke lenger er en problemstilling. Forskerne samarbeider med utviklere fra flere leverandører av robotsystemer.
Førerløse båter, droner og Remotely Operated Vehicles (ROV) finnes allerede. Utfordringen for forskerne og utviklerne er få disse teknologiene til å fungere godt sammen. Teknologien skal fullskalatestes på laboratoriet til Sintef Ace på Frøya over nyttår.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
FSE kurs