NYHETER

Oppretter professorat i blockchain og maskinlæring

NYHETER NTNU og Statnett fastslår at kraftbransjen trenger nye, digitale løsninger for å nå målet om mer fornybar energi.
torsdag 24 mai 2018
De neste årene er det forventet store
endringer og betydelig digitalisering i
kraftmarkedet. 
Foto: Laila Sandvold Macdonald

Sammen etablerer de et professorat for forskning på bruken av blockchain, stordata og kunstig intelligens i kraftsystemet.

- Elektrisk energiinformatikk er et nytt og spennende forskningsområde. Med blockchainteknologi, kunstig intelligens og stordata skapes nye markedsløsninger og bidrar til økt driftssikkerhet og effektivitet i kraftsystemer, sier instituttleder Ole-Morten Midtgård ved elkraftteknikk på NTNU.

- Vi forventer at maskinlæring, kunstig intelligens og etter hvert blockchain, får stor innvirkning på hvordan kraftsystemet og det norske transmisjonsnettet utvikles og driftes. Dette er områder vi legger ned betydelig innsats på i dag, og som professoratet ved NTNU vil gi viktige bidrag til, sier FoU-direktør Sonja Berlijn i Statnett.

De to regner med at behovet for maskinlæring og automatisering basert på store datamengder og sanntidsløsninger blir stadig større. Det nye professoratet tar utgangspunkt i bruk av teknologier på analyse, dimensjoneringsgrunnlag for ledninger og anlegg, og ulike modeller og driftsløsninger på forskjellige nivåer i kraftsektoren. Det skal også forskes på ulike markedsløsninger.

Berlijn fremhever at professoratet også er et virkemiddel for å bygge ny og fremtidsrettet kompetanse i kraftsektoren.
 

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden