NYHETER

Prestisjeprosjekt til norsk energibransje

NYHETER Sammen med NTNU og europeiske næringslivsaktører står Trondheim kommune i spissen for Smart City-prosjektet CityXchange, som har fått tilsagn på 20 millioner pund i EU-støtte.
fredag 1 februar 2019
Trondheim er fyrtårnby i Smart City-
prosjektet CityXchange

CityXchange er en tverrfaglig kompetanseklynge der innovative løsninger skal realiseres og tas i bruk i bymiljøer. I Trondheim er det Brattøra, Sluppen og Gløshaugen/Campus som skal være demonstrasjonsområder. Seks andre byer i Europa er involvert i prosjektet, med Trondheim og Limerick i Irland som fyrtårnsbyer.

Prosjektet skal undersøke hvordan energiressurser i samspill kan operere som et lokalt marked. Eksempler på dette er hvordan bruk av batterier, varmepumper, solenergi, forbrukerfleksibilitet og eMobility sammen kan gjøre byområder energinøytrale, og samtidig sikre leveringssikkerhet og kvalitet med et stabilt lokalnett.

EU ønsker å legge til rette for et mer effektivt kraftmarked. Gjennom CityXchange vil de bidra til å promotere nye bærekraftige løsninger for bymiljøer, som en del av det grønne skiftet. Dette gjelder både strømforsyning, energieffektive bygg, transportløsninger og bymiljø generelt.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden