NYHETER

Rekordinteresse for energitiltak i boliger

NYHETER Enova støttet nesten dobbelt så mange energi- og klimatiltak i boliger i 2018 som året før.
fredag 7 juni 2019
Stadig flere nordmenn gjennomfører
energitiltak med støtte fra Enova

Totalt ble det utbetalt mer enn 275 millioner kroner til nesten 14 500 tiltak.

- Dette er en veldig gledelig utvikling som viser at stadig flere får øynene opp for smarte energitiltak, sier Anna Barnwell, markedssjef for bygg og bolig i Enova.

Den forrige rekorden er fra 2017 da det ble utbetalt 164,8 millioner til 8 123 tiltak. Det betyr at antall tiltak støttet av Enova økte med nesten 80 prosent i fjor.

2019 har også startet bra. To måneder inn i året er det utbetalt mer enn 80 millioner kroner til nesten 5 000 tiltak.

Enova tror at både økte strømpriser og økende klimabevissthet er med på å forklare at flere gjør tiltak.

Den økte interessen blir også dokumentert gjennom svartjenesten til Enova, som fikk rekordpågang i 2018. Henvendelsene økte fra 60 000 i 2017 til nesten 80 000 i fjor.

Flest tiltak ble gjennomført i Akershus med drøyt 2 000. Færrest ble gjennomført i Finnmark med 60.

Også fritidsboliger får støtte gjennom Enovatilskuddet. Her ble det i fjor utbetalt støtte til 266 tiltak.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden