Skal styre trikk og buss i Oslo

NYHETER - Sammen med Technolution Move skal vi utvikle, sette i gang og vedlikeholde et system som gir prioritet til busser og trikker ved trafikklys i Oslo. Dette skal gjøre offentlig transport sikrere, mer pålitelig og til et attraktivt alternativ til å reise med bil, sier daglig leder Terje Hundere i Aventi Group.
tirsdag 30 mars 2021
TRAFIKKSTYRING. Integra-selskapet Aventi 
skal sammen med nederlandske Techno-
lution Move levere et system som skal gi
prioritet til 2 000 busser og trikker i Oslo 
Foto: Ruter/Redink, Fartein Rudjord 

- I løpet av 2021 skal 20 kryss være koblet til Public Transport ­Priority-systemet. De 380 andre  skal være koblet på i løpet 2022.  

Hver dag er 2 000 busser og trikker på farten i Oslo og Viken-regionen. De passerer mer enn 400 kryss kontrollert av trafikklys. Det nye prioriteringssystemet skal kontinuerlig overvåke kjøretøyene og justere trafikklysene. Systemet skal også i stor grad hindre uønskede forsinkelser. Dette skal sikre at offentlig transport beveger seg lettere gjennom byen, samtidig som passasjerene skal oppleve punktlige og komfortable reiser.  

Grønne reiser

Med å redusere biltrafikken med 30 prosent i 2030, er målsettingen til Oslo kommune å gjøre hovedstaden tryggere og grønnere. Offentlig transport er en nøkkelfaktor i dette arbeidet. Antall kollektivreisende er allerede flere enn personbilreisende.  

- Flere muligheter til å styre prioriteringene for kollektivtransporten gir større handlingsrom. Dette er et viktig bidrag for å gjøre det mer attraktivt å velge grønne reiser. Et enklere baksystem gjør det også lettere å overvåke og gjøre endringer, sier signallysspesialist Reidun Hauken i Bymiljøetaten i Oslo kommune. 

Åpne standarder

Hundere forteller at løsningen er basert på velprøvd teknologi og åpne standarder.  

- Grensesnittene til trafikklysstyringen i Oslo er basert på RSMP (Road Side Messaging Protocol). Dette sikrer at kunder ikke blir låst til én leverandør. Det gir fleksibilitet når systemet skal oppgraderes.  

- Kjernefunksjonaliteten er basert på trafikkadministrasjonsplattformen MobiMaestro, som er utviklet av nederlandske Technolution Move. Den er mye brukt i Nederland og resten av Europa.  

- Løsningen i Oslo, som skal tilpasses trafikkforholdene i hovedstaden, kan også brukes til å gi scenarier for situasjoner, som vei­arbeid, trafikkhendelser og andre større hendelser.  

Hundere ser på trafikkstyringskontrakten som en annerkjennelse av kompetansen selskapet har på avansert veiovervåking og -styring.  

MobiMaestro-programvaren til Technolution er et markeds­ledende system. Den er viktig i vår satsing på dette området. 

Downlight
Partnere
Elektro importören
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar