Smart by med smarte lyktestolper

NYHETER Stavanger er den første byen i Norge som prøver stolpeladere (elbilladere integrert i lysstolper).
tirsdag 4 desember 2018
Stavanger er første norske by med
stolpeladere. Foto: Zaptec

tu.no skriver at Lyse Energi og Zaptec har utviklet  løsningen i fellesskap.

Ladeløsningen, som foreløpig nærmest er på konseptstadiet, er bygget på kjente løsninger og eksisterende teknologi. Det har vært et poeng at dette ikke skulle bli et stort teknologisk utviklingsprosjekt. Derfor er det brukt en standard lader, og skap i aluminium. Elbilladere er kun ett eksempel på hva som kan integreres i lyktestolper.

Ladeløsningen er billigere enn å bygge tradisjonelle ladestasjoner. Den gjør det også mulig å få elbilladere i områder det ellers ikke ville være plass.

Lyse ser også på andre bruksområder for gatelysene. Med LED-armaturer i lyktestolpene er det strømtilførsel, trådløs teknologi og toveis kommunikasjon mellom armaturene. Samtidig kan skapene elbilladerne er plassert i eksempelvis brukes til wifi-soner og sykkeltelling.

For smarte lyktestolper finnes det ulike sensorer. De kan måle luftkvalitet, vindretning og lyd, og registrere om det er glatt veibane.

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Mitt Anbud