Smarthusløsningen som aldri går ut på dato

NYHETER - Det er enkelt å bruke KNX-teknologi både i gamle og nye bygg. Dessuten snakker den samme språk over hele verden, sier salgssjef Geir Håvik i function Products.
tirsdag 2 juni 2020
function Products har spesialisert seg på 
KNX-installasjoner, blant annet i boliger 

KNX, som er den eneste åpne, globale standarden for byggautomatisering i boliger og næringsbygg, omfatter styring og kontroll av alt fra lys og solavskjerming til lyd, varme, kjøling, ventilasjon, alarmovervåking og energikontroll. Det er enklere å styre komponentene når alt fungerer i samme system. Dette skaper bedre funksjonalitet og en mer samordnet bygning. 

KNX sikrer kostnadseffektive og smarte løsninger. Eksempelvis kan KNX-produkter som ble installert for 20 år siden komplementeres med produkter fra 2020. Det er også enkelt å utvide systemet i fremtiden. KNX er fortidens- og fremtidens smarthusløsning for boliger og næringsbygg. 

Håvik fremhever at de ansatte i function Products har bred erfaring fra elektro- og automatiseringsbransjen.  

- Alle som arbeider med salg og support har vært ute og montert, koblet og programmert alle typer produkter. Med å komme tidlig inn i et prosjekt er vi med på å legge føringer for hvordan et bygg skal gjennomføres. Som KNX-eksperter konsentrerer vi oss 100 prosent på dette.  

Reduserer arbeidstimer og kostnader
 - I et omfattende 
KNX-prosjekt er ofte arbeidstimer den største kostnaden. 
Derfor er vi opptatt av å redusere tidsforbruket i alle ledd. Dette gjelder både tilbud, prosjektering, installasjon og installasjonsvennlighet, programmering og dokumentasjon.  

- I våre tilbud beskriver vi alt ned på romnivå, der hver enkelt komponent skal brukes. Dette er et verdidokument. 

- Som KNX-eksperter konsentrerer vi oss 100 prosent på dette, sier salgssjef Geir Håvik i function Products 

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Easycalc