Standardiserer el og ekom i vegtrafikksystemer

NYHETER Statens vegvesen og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har inngått en samarbeidsavtale om standarder for el og ekom i vegtrafikksystemer.
fredag 30 august 2019
NEK skal standardisere el og ekom i
vegtrafikksystemer

Veier har et omfattende elektrisk anlegg med elkraft, maskiner, ekom og automatisering. Den årlige verdiskapningen på dette området er på rundt fem milliarder kroner. På E39 Rogfast vil disse investeringene være på rundt to milliarder kroner.

For å sikre ønsket kvalitet og elsikkerhet i elanlegg i vegtrafikksystemene har Statens Vegvesen utviklet håndboken ”N601 Elektriske anlegg”. Håndboken, som gjelder alle elektriske installasjoner i veganlegg, skal brukes både ved nye veganlegg og oppgradering av eksisterende. Målsettingen er å gjøre utbygging av veganlegg enklere og mer rasjonelt.

- Den nye standarden vil definere krav til tekniske og materielle løsninger. Vi ser behovet for en bredere forankring både hos leverandører og oppdragsgivere, sier avdelingsleder Jørn Holtan i Statens vegvesen.

Tradisjonelt skjer elektroteknisk standardisering på en internasjonal arena. Når det gjelder veier finnes det ikke noe tilsvarende internasjonalt arbeid som kan danne basis. NEK etablerer derfor en nasjonal normkomite med medlemmer som representerer veiutbygging på et bredt område.

- Denne standarden blir svært viktig for vegutbygging i Norge og sikre kravene til Vegdirektoratet. Målsettingen er å være ferdig i løpet av 2020, sier adm. direktør Leif T. Aanensen i NEK.

Gunnar Gjesdal, som nylig ble ansatt som fagsjef for samferdsel i NEK, får ansvaret for den nye komiteen, som har fått navnet ”NK 300-El og ekom i samferdsel”.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden
ANNONSE
Light + Building