NYHETER

Stoppet arbeidet på ­nesten 200 arbeidsplasser

NYHETER I september i år gjennomførte Arbeidstilsynet kontroller på rundt 400 byggeplasser.
fredag 4 januar 2019
I en kontroll i september i år stoppet
Arbeidstilsynet arbeidet på nesten 200
arbeidsplasser (Illustrasjonsfoto)

På nesten halvparten ble arbeidet stanset på grunn av usikret arbeid i høyden eller bruk av sag uten vern. Rundt 140 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr.

Aksjonen var et ledd i Arbeidstilsynets arbeid for å redusere antall fallulykker og skader på fingre og hender i bygg- og anleggsnæringen.

I ni av ti tilsyn der arbeid ble stanset, var årsaken uforsvarlig arbeid i høyden. Manglende verneutstyr på sag var årsak til stans i tre av ti tilsyn. I noen tilsyn var begge disse forholdene årsak til stans.

- Å utsette arbeidstakerne for farlig arbeid i høyden og arbeid med sag der verneinnretningene er fjernet, får konsekvenser. Derfor har vi økt bruken av overtredelsesgebyr, sier Stig Magnar Løvås, aktivitetsansvarlig for bygg og anlegg i Arbeidstilsynet.

I mai gjennomføre Arbeidstilsynet en tilsvarende aksjon. Andelen som ble stanset er den samme nå i høst som den var i vår.

Farlig arbeid i høyden er årsak til nesten 70 prosent av overtredelsesgebyrene Arbeidstilsynet vurderer å gi etter aksjonen i september. Manglende vern på sag er årsak i mer enn 30 prosent av tilfellene, mens mangel på gyldig HMS-kort var årsak i nesten 50 prosent av tilfellene.

Statistikk fra Arbeidstilsynet over arbeidsulykker med alvorlig personskader viser at fall er det som fører til flest skader og dødsfall i bygge- og anleggsnæringen. Dette er en hovedårsak til at Arbeidstilsynet i 2017 og 2018 har gjennomført to slike nasjonale aksjoner i året.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden
ANNONSE
God sommer