NYHETER

Strengere reaksjoner på brudd ved ­arbeid i høyden

NYHETER Arbeidstilsynet vil gi flere overtredelsesgebyr for ulovlig arbeid i høyden.
torsdag 7 september 2017
Et gebyr for brudd på bestemmelser
om arbeid i høyden er sjelden under
50 000 kroner

Også virksomheter som blir stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, må forvente strengere reaksjoner fra Arbeidstilsynet.

I 2016 ble det avdekket 580 brudd på regler som skal sikre arbeidstakere som arbeider i høyden. Det er flest brudd i bygge- og anleggsbransjen. Ofte er utenlandske arbeidstakere involvert.

Også antallet stans av virksomheter der det er fare for arbeidstakernes liv eller helse, er høyt. I 2016 ble det fattet 736 vedtak om stans ved overhengende fare.

Når en aktivitet eller virksomhet blir stanset på grunn av fare for liv og helse, er det ofte også kritikkverdige brudd på andre regler, eksempelvis om HMS-arbeid og internkontroll.

Gebyrene til Arbeidstilsynet varierer i størrelse etter blant annet alvorlighetsgrad, økonomi og om det er gjentatte brudd. Gebyrene har en øvre grense på rundt 1 400 000 kroner.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
FSE kurs