Ulovlig virksomhet installerte elanlegg

NYHETER Stenging av seks elanlegg. Umiddelbar stopp i arbeidene. Tilbaketrekking av bruks­tillatelsen. Dette ble resultatet etter at bolig­prosjektet Mariboes gate 14 + 16 i Oslo fikk tilsynsbesøk i sommer.
onsdag 23 september 2020
UREGISTRERT VIRKSOMHET INSTALLERTE.
En elkontroll i Mariboes gate 14 i Oslo
utløste et omfattende tilsyn i bygge-
prosjektet Mariboes gate 14 + 16 der
både Plan- og bygningsetaten i Oslo
kommune, A-krimgruppen i Oslo, Det
lokale eltilsyn, Politiet og Arbeidstilsynet
deltok.
Resultatet ble stenging av seks elanlegg,
umiddelbar stopp i arbeidene og tilbake-
trekking av brukstillatelsen

Boligblokken, som ligger i Oslo sentrum, består av 33 leiligheter.  I vår ble det gitt midlertidig brukstillatelse for rundt halvparten. 16 av boligeierne hadde flyttet inn da det omfattende tilsynet ble utført 2. juli.

Avdekker elkrim

- Vi samarbeider med A-krimsenteret i Oslo, forteller adm. direktør Tommy Skauen i Infratek ­Elsikkerhet, som utfører eltilsyn på vegne av nettselskapet Elvia.
- Her bruker vi mye ressurser på opp­søkende virksomhet på utkikk etter det vi kaller elkrim. Dette er ­nødvendigvis ikke arbeidslivskriminalitet, men el­anlegg som er ulovlig utført. Det var slik vi oppdaget dette prosjektet og kontaktet A-krimsenteret.

- Kontrollen i Mariboes gate 14 avdekket at elektroinstallasjonene i leilighetene ble utført av en virksomhet som ikke er regi­strert i Elvirksomhetsregisteret til DSB. En del anlegg utført av personer med utenlandsk bakgrunn/utdanning var satt i drift.

- Arbeidene ble stoppet, og deler av anlegget stengt. Da vi kom tilbake noen uker senere, holdt de samme folkene fortsatt på med elektroarbeid. Denne gangen hadde de prøvd seg med litt andre løsninger.
De utenlandske arbeiderne hadde DSB-godkjenning for å utøve sitt yrke i Norge, under forutsetning av at de følges opp av faglig leder i en lovlig elinstallatørvirksomhet.
Dette skal sikre at de utfører elektroinstallasjonene etter norske forskrifter og normer. De var midlertidig leid inn i en annen virksomhet, som heller ikke var en godkjent elinstallatørbedrift.

- Det hjelper lite om de er midlertidig ansatt, om det ikke er sikret at de har rett kompetanse. Da har de ikke lov til å utføre selvstendig arbeid på elanlegg.

Det omfattende tilsynet 2. juli ble utført etter at Infratek Elsikkerhet varslet A-krimsenteret og Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune (PBE) om de ulovlige forholdene.

- Både PBE, A-krimgruppen i Oslo, Det lokale eltilsyn, Politiet og Arbeidstilsynet deltok. PBE fastslo at den midlertidige brukstillatelsen var gitt på feil grunnlag, og varslet en tvangsmulkt på 500 000 kroner.

Underentreprenør brukte underentreprenør

Skauen forteller at det var to selskaper som utførte elektroarbeid på bygget. En registrert elinstallatørbedrift som utførte installasjonene fra inntaket frem til leilighetene, mens utbygger hadde utført elinstallasjonene i leilighetene med egne ansatte.

- For å ferdigstille prosjektet i Mari­boesgate 16 hadde den registrerte elinstallatøren ved det siste tilsynet prøvd å løse dette ved å bruke et annet selskap han eier, som ikke er en registrert elinstallatørbedrift. Gjennom sistnevnte ble det inngått midlertidige arbeidsavtaler med personellet som var ansatt hos utbygger.

Arbeidene i gang igjen

Skauen bekrefter at arbeidet med elektroinstallasjonene er i gang igjen. Den registrerte elinstallatør­bedriften har overtatt ansvaret.

- Vår jobb med dette prosjektet er stort sett gjort. Avvikene som ikke er lukket innen fristen, går videre til Elvia for videre behandling og avslutning.
- Vi er bekymret over hva som kan ligge av feil inne i veggene. På tilsyn gjør vi kun stikkontroller. Noen må sjekke alt av elektro på bygget, og sikre at installasjonene er trygge.

Ajax Led
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Easycalc