Uropatrulje gir resultater

NYHETER - Byggebransjen sin uro­patrulje i Trøndelag formidler hvert år hundrevis av tips om arbeidskriminalitet.
torsdag 22 november 2018
BEKJEMPER ARBEIDSKRIMINALITET.
Uropatruljen i Trondheim har gitt gode
resultater i arbeidet mot arbeids-
kriminalitet. I januar neste år starter
Fair Play Bygg Oslo og omegn sitt arbeid. 
Illustrasjonsfoto

Resultatene overgår alle forventninger, sier regionsjef Therese Mossing Eidsaune i Nelfo Trøndelag.

Uropatruljen ble startet som et pilotprosjekt i 2014 etter initiativ fra malerforeningen. Bak tiltaket står også Nelfo Trøndelag, Håndverkerforeningen i Trondheim, EBA Trøndelag, alle mesterlaugene, Fellesforbundet, El og IT Forbundet og Heismontørenes fagforening.

Samarbeidspartnerne representerer 513 organiserte bedrifter og mer enn 10 000 organiserte arbeidstakere. Patruljen samarbeider tett med a-krimgruppen i Trondheim.

Mange tips
Eidsaune mener uropatruljen har mye av æren for opprettelsen av a-krimgruppen, og at den fungerer svært godt.

- 70-80 prosent av a-krimsakene i byggebransjen i perioden 2015-2016 kom fra Byggebransjens uropatrulje. Både arbeidsgivere og ansatte er blitt flinkere til å tipse. Politiet foretrekker å få tipsene fra a-krimgruppen. Det gir mye bedre sjanse for at sakene blir etterforsket.

- Skatt Midt har spesielt god nytte av arbeidet i uropatruljen og a-krimgruppa. Av 657 tips i fjor kom 136 fra uropatruljen. Skatt Midt melder tilbake at mange av disse gjelder alvorlige saker.

- De fleste tipsene kommer fra bygg- og anleggsbransjen. Det er sjelden de ikke stemmer. Skatt Midt har økt antall byggeplasskontroller og sikret betydelige beløp, samtidig som DLE har stengt farlige anlegg.

Viktig sak for medlemmene
- Nelfo Trødelag støtter uropatruljen hvert år med 50 000 kroner. Dette er en av de viktigste sakene for medlemmene. Svart arbeid er konkurransevridende. Det er ikke mulig for seriøse å konkurrere mot useriøse.

- Uropatruljen har avdekket store arbeidskriminelle nettverk med forgreninger inn i flere bransjer. Disse går gjerne helt opp til store anerkjente selskaper i Norge. Mange av de useriøse aktørene er utenlandske, og forflytter seg mye rundt i landet. Det er ingen spøk å utfordre det useriøse arbeidslivet.

- Uropatruljen reiser aldri ut alene. De har alltid med seg eksempelvis verneombud eller representanter fra Arbeidstilsynet. Prosjektleder Vidar Sagmyr, som er blitt drapstruet, har måttet gå med voldsalarm.

Selvoppdragende
- Dette er en stor oppgave for hele byggebransjen. Vi hadde ikke trodd at det skulle være så omfattende. Jo mer uropatruljen avdekker, desto mer nytt dukker opp. Selv om de useriøse selskapene i hovedsak er utenlandske, finnes det også norske. Det er godt å si at ingen av våre medlemsbedrifter er useriøse. Noen har utført sluttkontroller de ikke burde ha gjort. Slik sett har uropatruljen også en selvoppdragende effekt.

- Etter fire år som pilotprosjekt arbeider samarbeidspartnerne bak uropatruljen med en finansieringsmodell, som skal sørge for finansiering de neste tre årene. 

Bransjedugnad for en seriøs byggenæring
Fair Play Bygg Oslo og omegn er Oslo sin uropatrulje. Den starter arbeidet i januar neste år. De første tipsene er allerede mottatt.

Bak initiativet står Nelfo Oslo og omegn, Elektromontørenes forening i Oslo og Akershus, Byggmesterforbundet Oslo og Akershus, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Murmestrenes Forening Oslo, Tømrer-og byggfagforeningen og Fellesforbundet/Rørleggernes Fagforening.

- Vi skal gjenreise en seriøs bygge­næring med like konkurransevilkår. Dette er en høyt prioritert sak for Nelfo. Både Nelfo sentralt, Nelfo Oslo og omegn og Nelfo Romerike bidrar med økonomisk støtte. Totalt bidrar Nelfo med et betydelig beløp, sier regionsjef Jan Jamessen i Nelfo Oslo og omegn, som er Nelfo sin representant i styringsgruppen.

- Det er anslått at arbeidslivskriminalitet koster Norge mer enn 30 milliarder kroner hvert år.

- Vi er ikke kun opptatt av pengeverdiene. Det vi er aller mest bekymret for er miljøet på byggeplassene. At unge ikke velger yrkesfag på grunn av det som skjer på byggeplassene, kan bli skremmende. Vi skal gjenreise omdømmet til byggebransjen.

- Hvordan skal prosjektet arbeide?

- Vi er avhengige av tips fra både Nelfo-bedrifter, arbeidstakere og privatpersoner. Tipsene sender vi til a-krimgruppen i Oslo. Vi skal samarbeide tett med dem, sier Jamessen, som oppfordrer alle til å følge med og tipse.

Downlight
Partnere
Elektro importören
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar