NYHETER

Utreder fossilfritt Oslo sentrum

NYHETER Området innenfor Ring 3 i Oslo kan bli fossilfritt i 2024.
mandag 5 februar 2018
Oslo sentrum kan bli fossilfritt i 2024

Byrådet i Oslo utreder et forbud mot bensin- og dieselbiler i store deler av byen som ett av flere tiltak for bedre luftkvalitet, skriver nrk.no.
Den gamle planen fra 2015 blir revidert etter pålegg fra Klima- og miljødirektoratet, som fastslår at planen ikke oppfyller kravene i forurensningsforskriften.
Mesteparten av luftforurensingen i Oslo kommer fra veitrafikken. Til tross for blant annet miljøfartsgrense, miljødifferensierte satser i bomringen og styrket kollektivtilbud har Oslo kommune ikke klart å komme under grenseverdiene for NO2. Neste vinter blir hele Oslo lavutslippssone, der alle tunge kjøretøyer unntatt de nyeste må betale ekstra avgifter.
Norge er dømt i EFTA-domstolen for brudd på EFTAs luftkvalitetsdirektiv.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19