NYHETER

Utviklet batteriløsning til oppdrettsnæringen

NYHETER - Vi er svært fornøyd med at vårt egenutviklede batterihybridsystem Batterator har redusert gangtiden på dieselaggregatet til Engesund Fiskeoppdrett med 80 prosent, sier prosjektansvarlig Sigve Gokstad i Electro Automation Austevoll.
mandag 11 juni 2018
BEDRE MED BATTERI. Prosjektansvarlig
Sigve Gokstad (t.v.) i Electro Automation
Austevoll, daglig leder Svein Eivind Gilje
i Engesund Fiskeoppdrett og salgs-
ansvarlig Øystein Kalvenes i Electro
Automation Austevoll foran
batterihybridsystemet Batterator

- Løsningen reduserer både gangtiden på generatorene til fem timer i døgnet, klimautslipp, drivstofforbruk og støy. Driftsresultatene er enda bedre enn vi regnet med.

- Mange oppdrettsanlegg ligger på steder der strømforsyning fra land ikke er mulig. Disse må bruke dieselaggregat for å produsere strøm. Dette var også ­situasjonen for Engesund ­Fiskeoppdrett sitt anlegg i Fensfjorden på grensen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane.

Mye mindre dieselstrøm
Daglig leder Svein Eivind Gilje i Engesund Fiskeoppdrett forteller at dieselaggregatet på forflåten var dimensjonert for de mest energikrevende tidene på døgnet.

- Mesteparten av tiden gikk det med en belastning på mindre enn ti prosent. Dette var svært lite økonomisk. Drivstoff-forbruket pr produsert kWh ble unødvendig høyt. Dessuten var dieselaggregat støyende og sjenerende både for folk på anlegget og omgivelsene. Dette ønsket vi å gjøre noe med. Vi har deltatt i mange ­forskningsprosjekt. Derfor er vi opptatt av miljøtiltak.

- Batteriinstallasjonen er kvalitetsmessig og profesjonelt utført. Dessuten ble anlegget fullskalatestet før det ble installert hos oss. Vi ser for oss at batterisystem blir vanlig på forflåter.

Støyfri arbeidsdag
Solveig Hagenes, lokalitetsansvarlig for Engesund Fiskeoppdrett, gleder seg til en støyfri arbeidsdag.

- Et dieselaggregat som kun går fem timer i døgnet gir et mye bedre arbeidsmiljø. Samtidig blir behovet for service og vedlikehold betydelig redusert.

Optimalisering
Salgsansvarlig Øystein Kalvenes i Electro Automation Austevoll fremhever at å kombinere dieselaggregatet på anlegget med moderne batteriteknologi gir en betydelig mer økonomisk og klimavennlig strømproduksjon.

- Batterator består av batterier, ladesystem og et energistyringssystem. Dieselaggregatet skal ha så få driftstimer som mulig, samtidig som det skal være mest mulig ideell belastning når det er i drift. Vi skal bruke Batterator til å få enda flere oppdrettere til å satse på teknologien.

- Å lagre energi med batterier åpner også mulighetene for å utnytte andre grønne energikilder. Både vindkraft, bølgekraft, tidevannskraft og solenergi kan kobles til Batterator.

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden