Vellykket kombiundervisning

NYHETER - Ønsket fra to bedrifter om bedriftsinternt påfyll ble til et pilotkurs, der e-læring ble kombinert med klasseroms­undervisning.
fredag 27 oktober 2017
BRUKTE ELSKOLEN. Rissa Kraftlag har
brukt Elskolen i et skreddersydd opplegg
for å oppdatere sine ansatte.
(Illustrasjonsbilde: Installasjonen på
bildet har ikke noe med saken å gjøre).
©Fotograf John Petter Reinertsen

Det ble et vellykket prosjekt, sier faglig leder Hugo Sand i Elektro­fagenes opplæringskontor i Sør-Trøndelag (SEOS).

- Det var lederne i bedriftene som valgte tema. Siden det var nødvendig med en ren teoridel, valgte vi å kombinere klasseromsundervisningen med e-læring fra Elskolen. Kurset ble gjennomført over seks samlinger, hver på fire timer. I de to ukene mellom hver samling hadde deltakerne tilgang til Elskolen. Der arbeidet de med oppgaver som ble sendt inn til vurdering i løpet av kurset.

- Pilotkurset med 12 deltakere var satt sammen av montører, prosjektledere og installatører. Kurset ga en god gjennomgang av praksisen i bedriftene. Det var nyttig å samle både de faglig ansvarlige og de som arbeider mot kunden.

- Hva er erfaringene med kurset?

- Mye av teorien var grunnleggende. Med tanke på at det var erfarne folk som skulle kurses, var spørsmålet om den kunne bli for grunnleggende. Det viste seg at teorien i Elskolen holdt veldig godt som påfyll. Teorigjennomgangen skapte mange gode diskusjoner. For hver runde med oppgaveløsning kom deltakerne med nye problemstillinger. Dette resulterte i mange viktige diskusjoner om tolkning av forskrifter og praksis.

- Tilbakemeldingene viser at vi må bruke litt mer tid på gjennomgang av det pc-tekniske og materialet de skal bruke i Elskolen. Med forespørsler fra flere bedrifter er det gode muligheter for at vi kjører flere slike kurs.

God uttelling
Avdelingsleder John Bernhard Roten i Rissa Kraftlag Installasjon forteller at kurset ga mye større uttelling enn de hadde regnet med.

- Vi har en avtale med klubben om å tilby etterutdanning til ansatte som har vært i faget noen år. Siden lærlingene våre får opplæringen ved SEOS, var det også naturlig å kjøre etterutdanningen samme sted.

- Kurset er utviklet for de som har 10-15 års erfaring etter at de tok fagbrevet. Vi tok utgangspunkt i opplæringsopplegget for lærlinger, med enkelte tilpasninger av oppgavene for montørene. Tilbudet gikk til ansatte i Rissa Kraftlag og datterselskapet Nortek Elektro.

- Da påmeldingen startet meldte også prosjektledere og installatører sin interesse. Derfor tok vi også med deltakere fra disse gruppene.

- Ikke alle var fortrolige med å bruke pc til å løse oppgaver. Derfor ble Elskolen en terskel, som ble løst i fellesskap i klasserommet. Å løse oppgavene i grupper fungerte meget bra.

- Kurset ga en god mulighet til å gjennomgå og kvalitetssikre rutiner og praksis, spesielt dokumentasjon, måling og sluttkontroll. Her ble temaene belyst fra flere vinkler. Vi oppdaget at vi har et etterslep på rutiner. Dette fikk vi på plass. Deltakerne fikk mye mer påfyll enn jeg tror de hadde forventet. Vi har også fått spørsmål om å kjøre kurset for flere grupper av de ansatte.

Bygger kvalitet
- Vi anbefaler slik etterutdanning. Kurset fanget opp totalbildet og gir et helhetlig overblikk. Med et fag som utvikler seg hele tiden, er det viktig å få med seg alle små endringer som kommer inn over tid. Kurset fanget opp mer enn det som blir snakket om i jobb­hverdagen.

- Oppdateringen skaper trygghet i montørstaben, som også kunden får glede av. Det er den viktigste nøkkelen for å bygge faglig kvalitet i en bedrift.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden