NYHETER

Vil ha flere fiberkabler til utlandet

NYHETER Nesten all datatrafikk mellom Norge og utlandet går fra Oslo, via Sverige og Danmark.
tirsdag 6 februar 2018
Regjeringen vil ha mindre sårbarhet på
datatrafikken mellom Norge og utlandet

Regjeringen har bevilget 100 millioner kroner for å bøte på denne sårbare situasjonen.

Bevilgningen skal også legge til rette for databasert næringsvirksomhet, blant annet datasenterindustri, og bedre fiberinfrastruktur langs kysten og til nordområdene.

Samferdselsdepartementet har bedt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utvide gjeldende tilskuddsordning for sikkerhet og beredskap i ekomnettene til å omfatte etablering av fiberkabler til utlandet. Nkom skal også vurdere behovet for å pålegge de største nettilbyderne å rute mer av internettrafikken til utlandet andre veier enn over Oslo og via Sverige.

Et annet område Nkom skal se på er behovet for at tilbyderne må oppfylle strengere krav for å få støtte, for å sikre god nok kontroll med sikkerheten i ekomnettene.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19