NYHETER

Vil ha mer havvind

NYHETER ABB og Zero har utarbeidet et notat som viser at tre gigawatt havvind i Norge i 2030 blant annet kan redusere utslippene fra offshoresektoren med en tredel og skape teknologieksport for 50 milliarder kroner.
onsdag 2 januar 2019
Storskala havvind i Norge kan gi store
utslippskutt både lokalt og globalt, og
tilrettelegge for omfattende eksport av
teknologi fra Norge

Visjonen kan ifølge notatet gjennomføres med 1 GW vindkraft til å elektrifisere sokkelen, kutte klimagassutslipp og åpne de første områdene for havvindparker. 1 GW vindkraft ved å utnytte eksisterende og fremtidige kraft-fra-land-kabler til olje- og gassinstallasjoner, og knytte sammen offshore strømnett. 1 GW vindkraft ved å knytte ytterligere norsk havvind til land og til kontinentet.

Første steg på tretrinnsraketten omfatter blant annet Equinors foreslåtte vindpark “Hywind Tampen” på 88 megawatt og “Havsul”, som vil bidra med inntil 350 MW havvind.

Potensialet for utslippsreduksjon fra norsk offshorevirksomhet med delelektrifisering fra havvind er anslått til 1-3 millioner tonn CO2 årlig, som tilsvarer utslippene fra 500 000 til 1,5 million bensin/dieseldrevne biler.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden
ANNONSE
God sommer