Ansatte

Elmagasinet er det ledende fagtidsskriftet for elinstallasjonsbransjen i Norge. Bladet leses blant annet av elinstallatører, grossister og leverandører, rådgivere og byggherrer med elektrokompetanse og fagfolk i skoleverket. Bladet utgis av landsforeningen Nelfo, som representerer elektro, It, ekom, automatisering, systemintegrasjon og heis. .

Under er de som arbeider med Elmagasinet. Ta gjerne kontakt med en av oss dersom du lurer på noe.

Bjørn Spjutøy
Redaktør
Mobil: +47 93 49 73 00 
Epost: bjorn@elmagasinet.no
 
 
Svein Arnesen
Annonsesjef
Mobil: +47 93 26 26 66 
Epost: svein@elmagasinet.no
 
 
Magne Vitsø
Grafisk formgiver
Epost: magne@elmagasinet.no
 
Antonio Barill
Abonnement 
Mobil: +47 45 41 39 83
Epost: antonio@elmagasinet.no
 
 
Anne Grete Hammer
Webmaster elmagasinet.no
Mobil: +47 95 75 16 00 
Epost: annegrete@elmagasinet.no